På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
Arendalsuka

Arendalsuka 14. – 19. august 2017

Åpent for alle – fri entré – ingen billetter

 

Påmelding av arrangement

Påmeldingsavgift fra og med 16 juni

Fra 16. juni 2017 er det en påmeldingsavgift på kr. 1 500,- pr. arrangement.

Det vil ikke koste noe å gjøre mindre endringer i et allerede godkjent arrangement etter denne fristen. Hvis det gjøres større endringer i innholdet, vil arrangementet avslås og det må sendes inn en ny påmelding. Les våre betalingsbetingelser.

Brukerkonto

For å melde på arrangement må du har en brukerkonto for arrangør.
Lag en brukerkonto og/eller logge inn.

Kriterier

Alle godkjente arrangement tas med i Arendalsukas program. Arrangementet må være

  • gratis
  • åpent for alle
  • omhandle et samfunnsrelevant tema

Det er ikke tillatt å drive salg eller medlemsverving i forbindelse med arrangementet.

Det er ikke tillat å bruke lydforsterkning i Arendal sentrum i den tiden de politiske standsgatene er åpne. Ut over dette må arrangementer ikke operere med et lydnivå som forstyrrer andre, nærliggende aktiviteter.

Frister

Kontakte politiske partier - 10. mai 2017

Frist for å ta kontakt med de politiske partiene for å få sentrale politikere til å delta under arrangementer i Arendalsuka er 10. mai 2017. Kontaktpersoner for de politiske partiene.

Gratis påmelding  - 15. juni 2017

Det er gratis påmelding av arrangementer t.o.m. 15. juni. Fra 16. juni er det en påmeldingsavgift på kr. 1.500,- pr. arrangement. Det vil ikke koste noe å gjøre mindre endringer i et allerede godkjent arrangement etter denne fristen. Hvis det gjøres større endringer i innholdet, vil arrangementet avslås og det må sendes inn en ny påmelding.

Programavis - fredag 21. juli 2017

Frist for å melde inn arrangementer til vår programavis er 21. juli 2017.

I avisen vil arrangementet bli presentert med tittel, sted, tid og arrangør. Hvis tittelen på arrangementer er lang, vil vi korte den ned i avisprogrammet. Mer informasjon om innhold og deltagere vil kun stå på nettsiden.

Nettsiden - ingen frist

Programmet på nettsiden oppdateres fortløpende og det er ingen frist for å komme med her.

Praktiske råd