På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
Arendalsuka

Arendalsuka 14. – 19. august 2017

Åpent for alle – fri entré – ingen billetter

 

Frivillige som verdifulle samarbeidspartnere i eldreomsorgen

Arrangør
Verdighetsenteret
Tema
Helse
Stand
Stand - Torvet 157
 
Beskrivelse av standen

Det ligger stort potensiale i å inkludere frivillige i eldreomsorgen. Frivillige er verdifulle samarbeidspartnere som må ivaretas på en god måte. Noen må ha ansvar for å innlede samarbeid med frivillige, organisere, følge opp og lede de frivillige. En kvalifisert og ansatt frivillighetskoordinator er en nøkkelperson for å tilrettelegge for et godt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.

Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg (meld. st. 29) trekker frem Verdighetsenterets videreutdanning Frivillighetskoordinering - eldreomsorg som ett av fem elementer i en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Frivillig deltakelse kan styrke enkeltpersoners sosiale nettverk, bidra til økt aktivitet og redusere ensomhet.

Verdighetsenteret  er en ideell stiftelse og et nasjonalt kompetansesenter innen eldreomsorg, som jobber for å sikre sårbare gamle en verdig alderdom. Våre viktigste verktøy er opplæring, fagutvikling, informasjonsarbeid og forskningsformidling.Kontaktperson
Beate Magerholm, Rådgiver, Kompetanseutvikling innen frivillighet, Verdighetsenteret, 98854020, bm@verdighetsenteret.no
Twitter