På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
Arendalsuka

Arendalsuka 14. – 19. august 2017

Åpent for alle – fri entré – ingen billetter

 

Politisk gate og stands

Åpningstider 2017
  • Tirsdag 15. august: 11:00-17:00
  • Onsdag 16. august: 11:00-17:00
  • Torsdag 17. august: 11:00 - 20:00
  • Fredag 18. august: 11:00 - 15:00
  • Lørdag 19. august: 11:00 - 14:00 (Gjelder kun stands på Kanalplassen) 
Oversikt over stands

Velferdsalliansen

Stand - Kanalplassen 46

Gatejuristen

Stand - Kanalplassen 55

Fremskrittspartiet

Stand - Kanalplassen 33 , Stand - Kanalplassen 34

UiA

Stand - Kanalplassen 40 , Stand - Kanalplassen 41

Vesterled - en hverdag med muligheter

Stand - Strandgaten 168

Nordisk ministerråd

Stand - Sam Eydes plass 95

Jordmorforbundet NSF

Stand - Torvet 164

NAV Aust-Agder

Stand - Sam Eydes plass 105 , Stand - Sam Eydes plass 106

Norlandia Care Group

Stand - Strandgaten 167

Amnesty

Stand - Sam Eydes plass 85

Alkoholfri - Aktiv alkoholpolitikk

Stand - Sam Eydes plass 90

Pasient- og brukerombudet

Stand - Gågata 126

Akan kompetansesenter

Stand - Kanalplassen 24

Hvert øre teller!

Stand - Sam Eydes plass 92

Norsk fosterhjemsforening

Stand - Kanalplassen 2

Fellesorganisasjonen

Stand - Kanalplassen 9

Sammen er Jeg sterkere.

Stand - Sam Eydes plass 80

Arendal og Nedenes Rotaryklubber

Stand - Gågata 119

LO Aust- og Vest-Agder

Stand - Kanalplassen 28 , Stand - Kanalplassen 27

Huseiernes Landsforbund

Stand - Kanalplassen 4

Når vi klimamålet?

Stand - Gågata 124

Aleris Omsorg Aleris Helse

Stand - Sam Eydes plass 75 , Stand - Sam Eydes plass 76

Arendal Forsvarsforening

Stand - Sam Eydes plass 70 , Stand - Sam Eydes plass 71

MA-Ungdom DeathTrip-On the road

Stand - Torvet 145 , Stand - Torvet 146

Norske Kvinners Sanitetsforening

Stand - Sam Eydes plass 68

Norges Taxiforbund

Stand - Sam Eydes plass 104

Business Region Kristiansand

Stand - Kanalplassen 20

Klassekampen

Stand - Gågata 125

Nei til EU

Stand - Kanalplassen 58

Stiftelsen Organdonasjon

Stand - Strandgaten 185

Pensjonistforbundet

Stand - Sam Eydes plass 94

Jernbaneforum Sør - Sørvestbanen

Stand - Sam Eydes plass 108

Norsk Bibliotekforening

Stand - Torvet 150

Adventistkirken Arendal

Stand - Strandgaten 175

Stiftelsen Arkivet

Stand - Gågata 135 , Stand - Gågata 134

Folk og Forsvar

Stand - Sam Eydes plass 98

Dyrebeskyttelsen Norge

Stand - Torvet 152

Piratpartiet

Stand - Kanalplassen 36

Nasjonalt Flåttsenter

Stand - P. Thomassons gate 197

Den Norske Turistforening

Stand - Kanalplassen 57

Frivillighet Norge

Stand - Kanalplassen 56

Gatekirken fra Filadelfia Arendal

Stand - P. Thomassons gate 198

Med kvinneligaen for fred - WILPF Norge

Stand - Sam Eydes plass 59

Norsk Osteopatforbund

Stand - Kanalplassen 49

Aberia Healthcare

Stand - Torvet 138

Stand -lokal og regionalhistorie - Agder Historielag

Stand - Sam Eydes plass 61 , Stand - Sam Eydes plass 62

EL og IT Forbundet

Stand - Strandgaten 174

Kulturrådet

Stand - Kanalplassen 21

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 69

Fremtiden - et felles ansvar

Stand - Kanalplassen 26

Menneskeverd

Stand - Strandgaten 178

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Stand - Kanalplassen 42 , Stand - Kanalplassen 43

Framtiden i våre hender

Stand - Torvet 153

Nasjonalforeningen for folkehelsens stand

Stand - Sam Eydes plass 79

Bufetat

Stand - Sam Eydes plass 107

Kompetanse Norge

Stand - Sam Eydes plass 101 , Stand - Sam Eydes plass 100

Redningsselskapet

Stand - Kanalplassen 7 , Stand - Kanalplassen 8

Stortinget

Stand - Sam Eydes plass 67

Miljøagentene

Stand - Torvet 160

Norges Naprapatforbund

Stand - Sam Eydes plass 78

Fretex og Frelsesarmeen

Stand - Sam Eydes plass 73 , Stand - Sam Eydes plass 72

Bufetat

Stand - Kanalplassen 1

FFO og FFOs 83 medlemsorganisasjoner sin stand

Stand - Gågata 115 , Stand - Gågata 116

Norsk Industri

Stand - Kanalplassen 5 , Stand - Kanalplassen 6

Delta- en arbeidstakerorganisasjon i YS

Stand - Gågata 117 , Stand - Gågata 118

Nye Veier - Vi bygger gode veier raskt og smart

Stand - P. Thomassons gate 195

Human-Etisk forbund, Aust-Agder

Stand - Gågata 130

Voksne for Barn

Stand - Sam Eydes plass 81

NOAH - for dyrs rettigheter

Stand - Sam Eydes plass 82

Norges Kommunistiske Parti

Stand - Sam Eydes plass 65

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite (NIF)

Stand - Torvet 147 , Stand - Torvet 148

Bilfritt sentrum i Arendal

Stand - P. Thomassons gate 196

Universitetet i Bergen

Stand - Kanalplassen 44 , Stand - Kanalplassen 45

Klimarealistene

Stand - Sam Eydes plass 84

Aktive Fredsreiser

Stand - Sam Eydes plass 74

Foreningen Norden

Stand - Sam Eydes plass 96

Fornybar energi mot 2100

Stand - P. Thomassons gate 199

Odd Fellow Ordenen

Stand - Sam Eydes plass 77

1,6 Millionerklubben Norge

Stand - Kanalplassen 48

Felles stand for diverse musikkorganisasjoner

Stand - Sam Eydes plass 111

Samarbeid mot svart økonomi

Stand - Sam Eydes plass 113

Senterpartiet- Nær folk

Stand - Kanalplassen 16 , Stand - Kanalplassen 17

Den norske kirke

Stand - Gågata 131

Venstre

Stand - Kanalplassen 10 , Stand - Kanalplassen 11

Rødt

Stand - P. Thomassons gate 186

Folkeuniversitetet

Stand - Sam Eydes plass 88

JAG Assistanse AS og Foreningen JAG

Stand - Torvet 139 , Stand - Torvet 140

Trygg Trafikk for barn og unge

Stand - Torvet 156

Partiet De Kristne

Stand - Torvet 142

Europabevegelsen

Stand - Sam Eydes plass 99

Løvetannavisen

Stand - Strandgaten 172

Arbeiderpartiet - Alle skal med

Stand - Kanalplassen 29 , Stand - Kanalplassen 30

Utdanningsforbundet

Stand - Sam Eydes plass 102

MIFF Med Israel for Fred

Stand - Torvet 154

Blå Kors

Stand - Kanalplassen 3

Norsk Pasientforening

Stand - Torvet 161

Alliansen - Norge ut av EØS

Stand - Sam Eydes plass 64

Norsk vann

Stand - Sam Eydes plass 110

Politiet

Stand - Kanalplassen 23

Miljøpartiet De Grønne

Stand - Kanalplassen 18 , Stand - Kanalplassen 19

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Stand - Kanalplassen 54

Norsk Sykepleierforbund

Stand - Sam Eydes plass 103

Demokratisk og menneskelig bærekraft

Stand - Kanalplassen 22

Fagforbundet

Stand - Sam Eydes plass 93

Nettundervisning av unge

Stand - Torvet 141

Sosialistisk Venstreparti

Stand - Kanalplassen 12 , Stand - Kanalplassen 13

Riksrevisjonen

Stand - Kanalplassen 37

Pensjonist Partiet

Stand - Kanalplassen 47

AT Skog

Stand - Kanalplassen 25

Min stemme.no/Eidsvoll 1814

Stand - Strandgaten 179

Spiseforstyrrelsesforeningen

Stand - Kanalplassen 35

iBedrift - trygg i jobb tross plager

Stand - Strandgaten 181

Barnekreftforeningen

Stand - Sam Eydes plass 87

Human Care

Stand - Sam Eydes plass 109

Kristelig folkeparti

Stand - Kanalplassen 31 , Stand - Kanalplassen 32

Høyrestand i den politiske gate på Kanalplassen

Stand - Kanalplassen 14 , Stand - Kanalplassen 15

MS-forbundet i Norge

Stand - Gågata 114

Friluftsrådet Sør

Stand - Sam Eydes plass 200

FMR - Forbundet mot rusgift

Stand - Sam Eydes plass 91

Sørlandet sykehus

Stand - Sam Eydes plass 66

Stopp Islamiseringen av Norge

Stand - Sam Eydes plass 60