På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Miljøkrav til arrangementer og stands

Som arrangør har du stor påvirkning på miljøet. Arendalsuka vil løfte fram de arrangørene som gjør gode miljøvalg. Derfor markerer vi alle arrangementer og stands som oppfyller våre miljøkrav med en M i programmet.

Kravene gjelder i forbindelse med arrangement eller ved standen og dere fyller inn opplysningen i påmeldingsskjemaet. 

For at dere arrangement eller stand skal bli markert som miljøvennlig må dere oppfylle minst 2 krav under hver av de 3 kategoriene:  

Reklameprodukter og kildesortering 
 • Vi deler ikke ut flygeblader, brosjyrer og trykksaker.
 • Våre flygeblader, brosjyrer og trykksaker er trykket på miljøvennlig papir.
 • Våre reklameprodukter inneholder ikke engangsplast, batterier eller andre miljøskadelige produkter.
 • Vårt arrangement eller stand bruker ikke engangsmateriell til mat og drikke eller vi bruker komposterbart materiell til dette.
 • Vi begrenser mengden forbruksmateriell og det vi bruker er merket Svanen/Fairtrade/Debio eller tilsvarende.
 • Vi kildesorterer alt avfall.
Mat og drikke 
 • Vannet vi serverer er lokalt vann fra springen.  
 • Vi serverer økologisk mat og drikke. 
 • Vi serverer kortreist mat og drikke 
 • Vi serverer mat og drikke som er etisk merket. 
 • Vi serverer ikke mat og drikke (oppfyller hele kategorien mat og drikke) 

Så lenge du som arrangør ikke tilbyr servering av mat eller drikke, kan du krysse av for dette alternativet. Dette gjelder også selv om gjestene kan velge å kjøpe mat eller drikke for egen regning på arrangementsstedet.

Tjenester og underleverandører 
 • Vi bevisstgjør våre underleverandører på miljøkravene til vårt arrangement eller på standen. 
 • Vi ber våre underleverandører om å miljøsertifisere seg innen en periode på 2 år. 
 • Vi som arrangør bruker kollektivtrafikk eller miljøvennlig transport i forbindelse med reiser og transport til Arendalsuka 
 • Vi tar ansvar for at vårt arrangementssted er miljøbevisst og følger våre miljøtiltak. 

Forbud mot heliumsballonger

For å ta vare på miljøet, er det ikke lov å bruke eller dele ut heliumsballonger under Arendalsuka.