På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Hydrogen og infrastruktur langs kysten

Arrangør
NCE Maritime CleanTech
Dag
Onsdag 14/8 2019 08:30 - 09:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stedsbeskrivelse:
Forre banjer
 


Om arrangementet

Hydrogen er peika ut som eit av dei mest realistiske nullutslepps-drivstoffa for større skip og lengre overfartar. Norskekysten er i dag verdas beste utstillingsvindauge for maritim miljøteknologi, og hydrogenløysingar til skip kan bli den neste store maritime eksportvara for norsk industri. Teknologien kjem i bruk i ferjer frå 2021, og for både cruise, hurtigbåt og andre større fartøy vil hydrogen vera ein del av løysinga i framtida. For å få fart på overgangen til meir miljøvenleg skipsfart, og for å redusera risikoen for reiarlaga, er det viktig å raskt få på plass ei forsyningskjede for grøn hydrogen i Noreg. Kva skal til for at me får realisert det første produksjonsanlegget? Korleis kan det leggast best til rette for produksjon og distribusjon av hydrogen langs kysten?

Servering av rundstykke og kaffi.

Medvirkende
  • Rikard Gaarder Knutsen, statssekretær (FrP), Olje- og energidepartementet
  • Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant (A), Transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (H), Energi- og miljøkomiteen
  • Hege Økland, dagleg leiar, NCE Maritime CleanTech
  • Kristian Vik, dagleg leiar, Norsk hydrogenforum
  • Tomas Tonstad, dagleg leiar, Hyon
  • Fridtjof Unander, direktør ressursnæringar og miljø, Forskingsrådet
  • Hilde Holdhus, leiar, Greensight (ordstyrar)
Kontaktperson
Håvard Tvedte, NCE Maritime CleanTech, 92630119
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1133