På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Påmelding stand

Påmelding av stand åpner 8. februar 2018

Vi starter påmelding av stand 8. februar 2018, kl. 09:00.

Det kan ta litt tid før du får svar på standsøknaden, men du kan være trygg på at vi behandler alle søknader så fort vi kan og i den rekkefølgen de kommer inn.

Lag en brukerkonto

For å melde på stand, må du har en brukerkonto for arrangør. Vi anbefaler deg å lage denne i god tid før påmeldingen åpner. Når du er logget inn kan du fylle ut påmeldingsskjemaet for stand.

Lag en brukerkonto og/eller logge inn.

Kriterier

 
Politiske partier, organisasjoner og foreninger kan søke om standplass. Næringsvirksomheter får ikke delta med stand. Arendalsuka vurderer alle søknader ut fra om de er en naturlig del av vår arena.

Retningslinjer for stands

Tildeling av standplass

Når du melder på en stand får du tre prioriterte plasser å velge mellom. Hvis det er flere som velger samme standplass er det først til mølla som gjelder.
 
NB: Nummereringen av årets stands er noe endret fra i fjor. Vi anbefaler derfor at du sjekker kartet og nummereringen nøye slik at du velger den plassen du ønsker. 

Dele på stand
Arendalsuka vil i så stor grad som mulig søke å gi alle plass, men byens plasser vil begrense antallet, og vi kan komme i en situasjon der det blir fullt. Vi oppfordrer organisasjoner som det er naturlig at samarbeider, til å dele på stand.

Stand som retter seg mot barn og ungdom
Arendalsuka Ung har de fleste av sine aktiviteter på torvet og derfor ønsker vi å fylle opp torvet med stands som har aktiviteter og temaer for barn og unge. Vi oppfordrer alle som har stand rettet mot barn og ungdom til å velge en plass her. Les mer om Arendalsuka Ung.

Standplassens areal

En standplass er 3x3 meter på fast angitt sted. Det er ikke tillatt å flytte standen eller utvide den med barduner eller lignende. 

Pris

Det koster kr. 6.000 pluss moms pr. stand for hele uken. Utstiller må selv dekke kostnader for telt og annet utstyr.
 
Ved avbestilling senere enn 14 dager etter påmelding, refunderer vi ikke påmeldingsavgiften.  Hvis en standsdeltager ikke møter opp eller må rigge ned standen, refunderes heller ikke påmeldingsavgiften. 

Betjent i åpningstiden

Alle stands skal være betjent i åpningstiden for politisk gate.
 
Det er ikke anledning til å holde standen åpen utover åpningstidene uten at dette er avklart med Arendalsuka. 

Hovedansvarlig for standen

Vi viser til at arrangøren har ansvar for at kriteriene følges. For stands i politisk gate betyr dette at den som melder på stand er ansvarlig for at alle som betjener standen kjenner og følger kriteriene og retningslinjene for standsbruk. Spesielt vil dette gjelde dere som har mange ulike organisasjoner som deler på standen.

Framleie

Fremleie av standen er ikke lov.

Lyd, salg og reklame

Vi viser til våre kriterier som gjelder lyd, salg og reklame.
 
For stands i politisk gate betyr dette at det ikke er tillatt å bruke lydforsterkende tale/musikk på standen. 
 
Salg av produkter, mat, drikke eller innsamling av penger er ikke lov. Det samme gjelder pågående medlemsverving, men om folk henvender seg til standen og ønsker å bli medlem er selvsagt dette ok. 
 
Logoer og annet som trengs for å identifisere standen er selvsagt ok, men overdrevet reklamebruk tillates ikke. 

Arendaluka-logo for arrangører

Logo for arrangører - denne er alle arrangører velkommen til å bruke i sin markedsføring. Arendalsukas egen logo og grafiske profil kan ikke benyttes i markedsføringen av arrangementet.

Utstyr, telt m.m.

Alle må ta med det dere trenger til standen, eks. telt/partytelt, stoler, bord, materiell osv.
 
Arendalsuka har ikke stands/telt til utleie. A-Tech teltutleie i Arendal eller OB Wiik  i Oslo leier ut telt. Vi anbefaler at dere tar med tunge ting som kan bidra til å holde standen på plass i tilfelle vind, eks. kanner som kan fylles med vann.
 
Dere kan oppbevare små ting/materiell over natten på kommunens lokale "Kilden" ved Kanalplassen. Verdifulle ting må dere selv oppbevare.

Miljø og søppel

Arrangøren må følge Arendalsukas miljøprofil, bl.a. ved å bruke våre miljøstasjoner og å ikke bruke eller gi bort heliumsballonger.

Strøm, internett og vann

Det er tilgang til strøm til normalt bruk, men husk på at dere må ta med dere lang skøyteledning. Det er tilgang til vann på Kanalplassen og Sam Eydes plass.
 

Vakt/hjelp

Arendalsuka leier inn et vaktselskap som går runder i standsgatene utenom åpningstidene, slik at dere slipper å ta bodene opp og ned hver dag. Arendalsuka har imidlertid ikke ansvar for om noe forsvinner eller går i stykker ved standene. 
 
Arendalsukas vertskap er tilstede i oransje T-skjorter under hele uka og vi hjelper dere gjerne med informasjon og praktisk hjelp.

Rigging av stands

Opprigging av stands er mandag 13. august fra kl. 08.00 – 14.00. 
NB: Standsgatene blir stengt for biltrafikk fra kl. 13:30. Etter dette er gatene fysisk stengt for all biltrafikk. 
 
Representanter fra Arendalsuka vil være tilstede under opprigging. Standsnummerne vil være merket på gategrunnen. Dette gjør vi kvelden i forkant, og derfor vil det ikke være mulig å begynne rigging før mandag morgen.
 
Vi oppfordrer dere til å bruke miljøstasjoner for å bli kvitt søppel etter riggingen. Første tømming er kl. 14:00 på åpningsdagen.
 
Nedrigging av stands må skje umiddelbart etter at gatene stenges fredag kl. 14:00.