På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Stand

Påmelding stand

Vi har ikke åpnet for påmelding av stand for Arendalsuka 2018. Dette gjør vi på nyåret - vi kommer tilbake til nærmere tidspunkt. 

For å melde på stand, må du har en brukerkonto for arrangør. 
Lag en brukerkonto og/eller logge inn.

Stand som retter seg mot barn og ungdom

Arendalsuka barn og ungdom ble en stor suksess i fjor med alle sine aktiviteter på torvet. I år videreutvikler vi satsningen med Arendalsuka Ung og ønsker derfor å fylle opp torvet med stands som har aktiviteter og temaer for barn og unge. Derfor oppfordrer deg som har stand rettet mot barn og ungdom til å velge en plass her. Les mer om Arendalsuka Ung.

Hvem kan ha stand?

Politiske partier og organisasjoner/foreninger av ikke ren kommersiell art, kan søke om standplass. Arendalsuka vurderer alle søknader ut fra om de er en naturlig del av vår arena. 

Pris

Det koster kr. 6.000 pluss moms pr. stand for hele uken. Plassen er på 3×3 meter. Utstiller må selv dekke kostnader for telt og annet utstyr, og bemanne standen. 

Åpningstider Politisk gate 2017

  • Tirsdag 15. august: 11:00-17:00
  • Onsdag 16. august: 11:00-17:00
  • Torsdag 17. august: 11:00 - 20:00
  • Fredag 18. august: 11:00 - 15:00
  • Lørdag 19. august: 11:00 - 14:00 (Gjelder kun stands på Kanalplassen)  

Betjent i åpningstiden

Alle stands må være betjent i åpningstiden for politisk gate. NB: Kanalplassen har også åpent på lørdag.

Hvis dere ønsker å holde standen åpen etter stengetid for politisk gate i perioden tirsdag – fredag, er dette ok så lenge dere forholder dere til prinsippene for bruk av standen som gjelder ellers under Arendalsuka.

Hvis dere som ikke står på Kanalplassen også har ønske om å holde åpent på lørdag, er dere velkommen til det. Hvis det er mulig, kan dere da flytte standen til et sted nærmere Kanalplassen slik at standsgatene blir mest mulig komprimert.

Organisasjoner som ikke deltar med stands under Arendalsuka, kan ikke søke om standplass kun på lørdag.

Fordeling av standplass og kart

Fordeling av standplass skjer på bakgrunn av egne ønsker ved påmelding. Hvis flere har bedt om samme standsplass har vi lagt prinsippet om første mann til mølla til grunn. 

Kart over plassering av stands i Politisk gate. Vær oppmerksom på at nummereringen av årets stands er noe endret fra i fjor. Vi anbefaler derfor å sjekke kartet og nummereringen, slik at dere er sikre på at dere velger den standplassen dere ønsker. 

Plasshensyn

Bodene er i stor grad plassert overfor hverandre i en gateformasjon. Det vil si at de fleste av standene står inntil hverandre uten luft imellom. En standplass er satt til 3x3 meter. Dette må alle ta hensyn til – om noen utvider sin plass med barduner/annet kan det forskyve rekkene og ende opp med at andre ikke får plass. Bredden på gaten mellom standrekkene vil bli drøye 3 meter, og det vil begrense hvor stor plass man kan oppta foran standen for at folk skal slippe forbi. Dette er både av arealmessige grunner og av hensyn til å skape intimitet.

Utstyr

Alle må ta med det dere trenger til standen. Det være seg telt/partytelt, stoler, bord, materiell m.v.

Arendalsuka har ikke stands/telt til utleie. A-Tech teltutleie i Arendal eller OB Wiik i Oslo leier ut telt. Vi anbefaler at dere tar med tunge ting som kan bidra til å holde standen på plass i tilfelle vind, eks. kanner som kan fylles med vann.

Dere kan oppbevare små ting/materiell over natten på kommunens lokale "Kilden" ved Kanalplassen. Verdifulle ting må dere selv oppbevare.

Lyd/salg/logo

Det tillates ikke bruk av lydforsterkende tale/musikk ved den enkelte stand.

Salg av produkter/mat/drikke eller innsamling av penger er ikke lov. Det samme gjelder pågående medlemsverving, men om folk henvender seg til standen og ønsker å bli medlem er selvsagt dette ok.

Heliumsballonger

For å ta vare på miljøet, er det ikke lov å bruke eller dele ut heliumsballonger under Arendalsuka.

Logoer og annet som trengs for å identifisere standen er selvsagt ok, men overdrevet reklamebruk tillates ikke. Alle arrangører og utstillere kan bruke Arendalsukas arrangørlogo.

Vakt/hjelp

Arendalsuka leier inn et vaktselskap for å passe på standene utenom åpningstidene, slik at dere slipper å ta bodene opp og ned hver dag. Dette gjelder også fredag til lørdag.

Arendalsukas vertskap er tilstede i oransje T-skjorter under hele uka og vi hjelper dere gjerne med informasjon og praktisk hjelp.

Hovedansvarlig for standen

Den som melder på stand er hovedansvarlig for å formidle kriteriene for standsbruk til alle som skal betjene standen. Spesielt vil dette gjelde dere som har mange ulike organisasjoner som deler på standen.

Strøm/søppel/internett

Det er tilgang til strøm til normalt bruk, men husk på at dere må ta med dere lang skøyteledning. Det er tilgang til vann på Kanalplassen og Sam Eydes plass.

Vi har miljøstasjoner til søppel. Første tømming er kl. 11:00 på åpningsdagen – tirsdag. Benytt dere gjerne av denne tømmingen til å kvitte dere med evt. emballasje etter riggingen.

Alle stedene i sentrum har internett-tilgang.

Samarbeid/framleie

Arendalsuka vil i så stor grad som mulig søke å gi alle plass, men byens plasser vil begrense antallet, og vi kan komme i en situasjon der det blir fullt. Organisasjoner som det er naturlig samarbeider, oppfordres til å dele på stand. Fremleie av standen er ikke lov til organisasjoner som ikke tilfredsstiller kravene til stands som beskrives i disse betingelsene.

Rigging

Opprigging av stands er tirsdag 15. august fra kl. 07.00 – 11.00. Representanter fra Arendalsuka vil være tilstede. De ulike nummerplasseringene vil være merket på gategrunnen. Dette gjøres kvelden i forkant, og det vil ikke være mulig å begynne rigging da.

Nedriggingen for dem som reiser hjem må skje umiddelbart etter at gatene stenges fredag kl. 15:00. For dem som blir over til lørdagen og står på Kanalplassen må nedriggingen skje etter kl. 14:00 på lørdagen.  

VIKTIG: Det er ikke anledning til å plassere biler på/ved standen. Biler må evt. plasseres i Pollen parkeringshus eller Parkeringshus Vest – begge parkeringshusene er rett i nærheten av standsgatene.

VENNLIGST: Det kan bli kaos når alle skal rigge standene sine. Mange ønsker nok å kjøre inn på plassene og laste av utstyret. Om dere må gjøre det ber vi om at det gjøres så raskt som mulig av hensyn til alle.