På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Hvordan lage et godt arrangement?

Som arrangør er du ansvarlig for innhold og alle praktiske ting rundt arrangementet. Det kan være mye å tenke på, så her gir vi deg noen gode råd til hvordan du kan planlegge og gjennomføre arrangementet.  

Hva er ditt samfunnsspørsmål? 

Hva brenner du for? Det er de gode samfunnsspørsmålene som skal løftes opp til debatt og dialog. Tenk gjennom hva det er du og din organisasjon eller virksomhet ønsker å sette på dagsorden.

Kriterier og retningslinjer  

Vær oppmerksom på at alle arrangementer må oppfylle våre kriterier og retningslinjer.  

Gjør det enkelt og rimelig 

Det trenger ikke å være dyrt og komplisert å ha et arrangement under Arendalsuka.  
Se hvordan du kan gjøre det enkelt og rimelig.

Gå gjerne sammen med andre arrangører 

Det er mange som brenner for samme sak under Arendalsuka. Finnes det andre organisasjoner eller personer som løfter omtrent de samme spørsmålene som dere - eller som mener det stikk motsatte? Sammen vil dere stå sterkere med innhold, praktisk gjennomføring, økonomi og mulighet til å få med sentrale politikere. 

Hva slags type arrangement ønsker du?  

Hvordan får du best fram ditt samfunnsspørsmål? I en debatt, samtale, workshop, eller noe helt annet?  Ønsker du et formelt eller uformelt arrangement? 

Hvem vil du nå?  

Tenk gjennom hvem som er målgruppen for arrangementet og tilpass innholdet til denne.  

Hvordan skape engasjement og interesse?  

Kan du inviter inn en person med helt ulik mening i et debattpanel? Hvordan kan du inkludere publikum i debatten? Vær kreativ.    

Trenger jeg en debattleder?  

Det er viktig å ha en god styring på debatten. Vi anbefaler å ha en tydelig debattleder som er godt forberedt på tema og tidsbruk. 

Hvilke medvirkende vil du ha med? 

Hvis du ønsker deltakelse fra en politiker i et stortingsparti gjelder det en frist og et skjema for å be om deltakelse. Bestille politiker

Få gjerne med en ung og dyktig debattdeltaker. Du finner en oversikt på LNU's side om Unge talspersoner.

Hvor lenge bør arrangementet vare?  

En debatt bør ikke strekke seg mye over 1 - 1,5 time.  Andre typer arrangementer kan vare lenger avhengig av form og innhold. 

Hvilket arrangementssted skal vi velge? 

Hva slags sted passer ditt arrangement? Her kan dere velge mellom alt fra konferansesaler til små kaféer eller båter.  Vi anbefaler deg å være tidlig ute med å finne et sted.  

Husk at dere selv har ansvar for å sjekke at arrangementslokalet er ledig og ha en avtale med dette før dere melder på arrangementet i vårt påmeldingssystem.  

Se vår oversikt over arrangementssteder og hva dere bør tenke på når dere velger sted.

Hvordan sikre god tilgjengelighet?  

Det er du som arrangør som har ansvar for tilgjengeligheten og universell utforming av arrangementet. Les mer om tilgjengelighet og hvordan du kan gjøre ditt arrangement universelt utformet.

Ta gode miljøvalg  

Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke eller dele ut artikler av engangsplast i forbindelse med et arrangement. Arendalsuka ønsker i tillegg å løfte fram de arrangørene som tar gode miljøvalg. Derfor markerer vi alle arrangementer som oppfyller våre miljøkrav med en M i programmet. Les mer om miljøkravene her.

Mat og drikke på arrangementet?  

Hvis du ønsker å servere mat, bør du tenkte på hva som er mest praktisk å servere til mange. Husk også å bruke miljøvennlig servise. 

Hvis du skal servere alkohol, må du søke om skjenkebevilling i god tid før arrangementet.  

Sikkerhet og trivsel 

Arendalsuka er en møteplass som skal fremme demokratiet. Det er derfor viktig for oss å være en trygg møteplass for alle. Vi forventer at alle som deltar på Arendalsuka følger våre holdninger. Som arrangør har du et ekstra ansvar for at disse følges under ditt arrangement.  

Som arrangør er du også ansvarlig for sikkerheten under ditt arrangement.  Les mer om sikkerhet og trivsel under Arendalsuka

Ønsker du å sende arrangementet live? 

Hvis du skal sende live fra arrangement ditt anbefaler vi at du tar kontakt med arrangementsstedet for å sjekke at du kan få en kablet nettlinje. Kapasiteten på 4G og Arendalsukas åpne nett er dessverre ikke godt nok for streaming når så mange arrangører og pressefolk kommer til Arendalsuka. 

Arendalsuka videreformidler dessverre ikke kontakt med firmaer som tilbyr streaming.  

Markedsføring av arrangementet

Alle godkjente arrangementer kommer inn i Arendalsukas program på nett og i programavisen. Alle arrangører får også tilbud om å annonsere i vår programavis.  

I tillegg anbefaler vi at dere reklamerer for arrangementet i egne kanaler – nettside, sosiale medier, nyhetsbrev eller lignende. Ønsker dere å nå ut til pressen, kan det være mest hensiktsmessig å kontakte journalister/medier som dere vet kan være spesielt interessert i deres tema. 

Vi vil gjerne at alle arrangører som deltar på Arendalsuka skal kunne vise at dere er her. Derfor har vi laget en egen logo for arrangører som dere kan bruke i markedsføringen av arrangementet.

 

Vi ønsker dere lykke til med arrangementet!