På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Premisser og retningslinjer for samarbeidspartnere

Følgende retningslinjene er vedtatt i Rådet for Arendalsuka 23/1- 2015

  1. Arendalsuka er et åpent arrangement hvor publikum har gratis adgang til foredrag og debatter.
  2. Arendalsuka er et åpent arrangement hvor deltakelse i debattene og på de ulike scenene ikke knyttes til noen form for betaling. Det vil si at ingen kan kjøpe seg til taletid under Arendalsuka.
  3. Arendalsuka samarbeider med ulike institusjoner, ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner om arrangementer og debatter. Samarbeidet innebærer ikke annen betaling enn eventuell avtalt deling av faktiske kostnader med arrangementet.
  4. Arendalsuka dekker utgiftene det enkelte år med forhåndsavtalte bidrag fra private og offentlige sponsorer. Å være sponsor for Arendalsuka gir ingen rett til å påvirke programmet.
  5. Arendalsuka legger til rette for ”politisk gate” i byens offentlige rom. Politiske partier og organisasjoner tilbys å sette opp og betjene stand i politisk gate på anvist sted og innenfor standardisert størrelse. For stand i politisk gate krever Arendalsuka forhåndsbetalt godtgjørelse for utgifter til strøm, renhold og vakthold ( kr 6.000,- i 2017 ) for standard stand ( 3 x 3 meter). Fra stand i politisk gate skal det ikke foregå salg eller pågående medlemsverving.
  6. Deltagere som leier arealer av Arendalsuka kan ikke fremleie disse.
  7. Arendalsuka samarbeider ikke med kommunikasjonsbyråer, reklamebyråer eller liknende aktører. Arendalsuka verken kan eller vil styre hva som arrangeres utenom Arendalsukas arenaer i løpet av de dagene Arendalsuka arrangeres, heller ikke hvem som står bak de ulike arrangementene.