På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Tydelige roller

I møte i rådet 1. desember 2014 ble følgende tiltak vedtatt for å sikre tydelighet i roller rundt arbeidet med Arendalsuka:

Arendalsukas programkomité har over lang tid opplevd at det er reist spørsmål ved rollene i sivile jobber og rollen i Arendalsuka. Alle som er involvert i Arendalsuka gjør dette ved siden av sin ordinære jobb. Slik vil det være også i noen tid til.

På bakgrunn av forannevnte vedtas følgende praktiske tiltak:

E -postadresser

Ved å sørge for at programkomiteeens medlemmer, leder for rådet samt sekretariatet får e- postadresser med Arendalsuka i adressen.

Arendalsuka – logoen

Konsekvent bruk av Arendalsuka-logoen på alt vi sender ut av e – post og brev.

Arendalsuka – materiell

Trykking av invitasjons-kort med Arendalsuka-logoen på. Og hvor leder for Rådet og leder for Programkomiteen undertegner.

Unngå rollekonflikt

Arendalsuka har en formålsparagraf som handler om den store og åpne samfunnsdebatten. Politikk, organisasjons- og næringsliv skal under Arendalsuka møtes for å drøfte aktuelle overordnede problemstillinger knyttet til den nasjonale og internasjonale arena.

Formålsparagrafen må være førende for hvem som trekkes inn i Arendalsuka slik at rollekonflikt ikke oppstår. Rådet, programkomiteen og sekretariatet er i dag sammensatt av personer som alle er ansatt i institusjoner som har et tydelig samfunnsmandat. Således foreligger ingen rollekonflikt mellom jobb og engasjementet i Arendalsuka.

Dette må Rådet for Arendalsuka ha løpende fokus på etter hvert som Arendalsuka utvikles videre.

Åpne og tydelige vilkår for sponsorer

Arendalsuka er finansiert med ca. 50 % offentlige tilskudd og 50 % private sponsorer. Denne modellen uttrykker at Arendalsuka er et bredt forankret fellesprosjekt, og gir legitimitet. Det er helt avgjørende at sponsorene ikke gjennom å være sponsor får innflytelse på programmet for Arendalsuka. Dette er og må fortsatt være tydelig uttrykt i sponsoravtalene, som er offentlige.

Uavhengig programkomite

Det er programmet som bærer Arendalsuka. Programkomiteens integritet og uavhengighet er derfor helt avgjørende for tilliten til Arendalsuka.