På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Arendalsuka er tildelt Tilgjengelighetsprisen 2019

Lars (Landsforeningen for ryggmargsskadde) og Humana omsorg og assistanse har gjort en kartlegging av hvordan arrangører har sørget for tilgjengelighet for alle under Arendalsuka 2019. 

Onsdag 14. august delte de ut Tilgjengelighetsprisen 2019. Prisen gikk til Arendalsuka som arrangør. Leder av Arendalsukas råd, Robert C. Nordli mottok prisen.  

"Prisen tildeles den aktør som under uka best har tilrettelagt for bevegelseshemmede, hørselshemmede, svaksynte, blinde og andre med funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje med andre. Universell utforming av lokaler, adkomst, toalettmuligheter og service ovenfor folk som trenger litt ekstra hjelp"

Lars og Humana omsorg og assistanse fremhever de gode forberedelsene som Arendalsuka har gjort i forkant av arrangementet. Det er lagt til rette for flere parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne. Alle strømkabler er flyttet opp i luften slik at rullestoler kommer fram i gatene. Det er også satt ut HC-toaletter i sentrum. I tillegg har Arendalsuka utviklet arrangementspåmeldingen slik at alle arrangementer nå er markert om de er universelt utformet. Selv om det fortsatt er ting som kan bli bedre, er det gjort mange positive tiltak for å gjøre Arendalsuka tilgjengelig for allle.
 
Videre sier prisutdelerne at det er mange aktører som har gjort positive tiltak for å gjøre sine arrangementer og stand mer tilgjengelige i år. 
 
Arendalsuka sier tusen takk for prisen! Vi er glade for at vårt arbeid med tilgjengelighet bidrar til at Arendalsuka blir en politisk møteplass for alle. 
 
 
Publisert 2019-08-14 16:04 Arendalsuka er tildelt tilgjengelighetsprisen 2019 Lars (Landsforeningen for ryggmargsskadde) og Humana omsorg og assistanse har gjort en kartlegging av hvordan arrangører har sørget ...
Publisert 2019-08-13 13:37 Tillitsbarometer 2019 - rapport Respons Analyse presenterte i dag tillitsbarometeret for 2019.  Presentasjon av tillitsbarometeret Rapport - tillitsbarometeret Tall...
Publisert 2019-08-13 10:36 SIAN og Alliansen får ikke delta på Arendalsuka Vi viser til  Dagbladet  sitt oppslag om SIAN og Alliansen på Arendalsuka. Mange har også tatt kontakt med oss med spørsmål om SIAN ...
Publisert 2019-05-30 13:23 Ny avgjørelse i sak om deltakelse under Arendalsuka Rådet for Arendalsuka har etter å ha mottatt sterke reaksjoner fra enkeltmennesker, organisasjoner og politiske partier foretatt en ...
Publisert 2019-05-27 16:36 Sak om deltakelse for Alliansen, Sian og FMI - rådets vedtak Vedtak av Arendalsukas råd Arendalsukas råd fattet den 24. mai 2019 vedtak i sak om deltakelse fra Alliansen, Sian og FMI. Sekretari...
Publisert 2019-04-30 11:15 Øystein Djupedal forlater Arendalsuka I nesten 10 år har Øystein Djupedal vært selve “Mr. Arendalsuka”. Han var en av initiativtakerne, og hele tiden vært leder av hovedp...
Publisert 2019-03-14 13:51 Vi setter ytringsfrihet og deltakelse under Arendalsuka på dagsorden Rådet for  Arendalsuka  har vedtatt å sette spørsmålet om ytringsfrihetens rammer og kriteriene for deltakelse på  Arendalsuka  på d...
Publisert 2018-12-31 08:41 Infomøte i Oslo 7. februar 2019 Se informasjonsmøtet i opptak her:
Publisert 2018-10-26 12:59 Nyhetsbrev - meld deg på Les Arendalsukas første nyhetsbrev - og meld deg gjerne på de neste!