På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Ny hovedprogramkomité for Arendalsuka

Øystein Djupedal har tidligere gjort det kjent at han ønsker å gå av som leder for Arendalsukas hovedprogramkomité. 

- Det er med stolthet og glede jeg ser hva Arendalsuka er blitt etter at den har opptatt meg sent og tidlig i 10 år, sier Øystein Djupedal. 

- Visjonen om å bygge et demokratiets dansegulv for politikk, organisasjons- og næringsliv, fritt tilgjengelig for alle, har vært svært motiverende å jobbe for. Men alt har sin tid. Nå er jeg først og fremst glad for at en ny og svært kompetent programkomite har sagt seg villig til å ta visjonen videre. Takk til alle som så langt har bidratt til å gjøre Arendalsuka til det den er i dag, avslutter Djupedal.

Arendalsukas råd har oppnevnt følgende medlemmer til hovedprogramkomitéen:

  • Harald Stanghelle blir ny leder.
  • Helene Fladmark fortsetter som medlem.
  • Bård Vegar Solhjell og Stina Torjesen blir nye medlemmer.

Hovedprogramkomiteen vil med dette bestå av 4 medlemmer som representerer stor bredde i erfaring og kunnskap. 

Arendalsuka er svært glad for at Harald Stanghelle har sagt ja til å ta over ledervervet. Stanghelle ser fram til å fortsette arbeidet med Arendalsukas hovedprogram og sier:

- Det er et formidabelt arbeid som har gjort Arendalsuka til en helt unik møteplass for alle som er engasjert i den norske samfunnsutviklingen. Gjennom åtte år er det skapt en demokratisk arena som blir viktigere og viktigere i vår polariserte tid. Avgjørende for denne suksessen har vært de mange i Arendal som står på for at dette skal lykkes. Helt sentral har Øystein Djupedal vært som leder av hovedprogramkomitéen gjennom alle disse årene. Det er med stor respekt for dette arbeidet jeg har takket ja til å overta dette spennende og krevende vervet. 

 
Publisert 2019-09-27 10:50 Innspill til Arendalsukas hovedprogram 2020 Fristen for å komme med innspill til hovedprogrammet for Arendalsuka 2020 er mandag 11. november 2019.
Publisert 2019-09-23 13:42 Ny hovedprogramkomité for Arendalsuka Øystein Djupedal har tidligere gjort det kjent at han ønsker å gå av som leder for Arendalsukas hovedprogramkomité.  - Det er med st...
Publisert 2019-08-14 16:04 Arendalsuka er tildelt tilgjengelighetsprisen 2019 Lars (Landsforeningen for ryggmargsskadde) og Humana omsorg og assistanse har gjort en kartlegging av hvordan arrangører har sørget ...
Publisert 2019-08-13 13:37 Tillitsbarometer 2019 - rapport Respons Analyse presenterte i dag tillitsbarometeret for 2019.  Presentasjon av tillitsbarometeret Rapport - tillitsbarometeret Tall...
Publisert 2019-08-13 10:36 SIAN og Alliansen får ikke delta på Arendalsuka Vi viser til  Dagbladet  sitt oppslag om SIAN og Alliansen på Arendalsuka. Mange har også tatt kontakt med oss med spørsmål om SIAN ...
Publisert 2019-05-30 13:23 Ny avgjørelse i sak om deltakelse under Arendalsuka Rådet for Arendalsuka har etter å ha mottatt sterke reaksjoner fra enkeltmennesker, organisasjoner og politiske partier foretatt en ...
Publisert 2019-05-27 16:36 Sak om deltakelse for Alliansen, Sian og FMI - rådets vedtak Vedtak av Arendalsukas råd Arendalsukas råd fattet den 24. mai 2019 vedtak i sak om deltakelse fra Alliansen, Sian og FMI. Sekretari...
Publisert 2019-04-30 11:15 Øystein Djupedal forlater Arendalsuka I nesten 10 år har Øystein Djupedal vært selve “Mr. Arendalsuka”. Han var en av initiativtakerne, og hele tiden vært leder av hovedp...
Publisert 2019-03-14 13:51 Vi setter ytringsfrihet og deltakelse under Arendalsuka på dagsorden Rådet for  Arendalsuka  har vedtatt å sette spørsmålet om ytringsfrihetens rammer og kriteriene for deltakelse på  Arendalsuka  på d...
Publisert 2018-12-31 08:41 Infomøte i Oslo 7. februar 2019 Se informasjonsmøtet i opptak her:
Flere nyheter
Det er ikke mer nyheter!