På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Hvordan påvirkes Arendalsuka av koronaviruset?

Oppdatering 22. april:

Arendalsuka vil komme med en pressemelding om Arendalsuka 2020 i morgen, torsdag 23. april kl. 10.00.

Oppdatering 14. april:

I dagene fremover vil Arendalsuka kontakte flere av våre samarbeidsparter og aktører for å vurdere situasjonen. Vi vil ta en avgjørelse på om Arendalsuka 2020 skal gjennomføres eller avlyses torsdag 23. april.

Oppdatering 26. mars:

I løpet av de siste ukene har hverdagen blitt snudd på hodet. I Arendalsuka følger vi situasjonen nøye. Det er krevende å gjøre en endelig vurdering av om Arendalsuka skal gjennomføres basert på det vi vet i dag. Vi er forberedt på at koronasituasjonen vi påvirke årets uke. Samtidig ønsker vi ikke å ta beslutningen om å avlyse for tidlig.

Koronasituasjonen utfordrer Norge og verden på en måte vi ikke har opplevd tidligere. Nasjonalt og lokalt står vi overfor store oppgaver. Dersom vi er tilbake til en mer normal situasjon i august, vil vi strekke oss langt for å gjennomføre som planlagt. Kanskje Arendalsuka kan være et viktig bidrag i arbeidet med å gjenopprette hverdagen?

Samtidig vet vi at alle som er med og bidrar til arrangementet trenger tid til å planlegge aktiviteter og deltakelse. Vi har derfor forståelse for at vi må ta en avgjørelse om gjennomføring i løpet av våren. I samarbeid med partiene, sponsorene våre, hovedprogramkomiteen og rådet ønsker vi derfor å gjøre en ny vurdering i slutten av april.

I mellomtiden håper vi det står bra til med alle.

---

12. mars

Vi er i en helt spesiell situasjon. Nå er det aller viktigste at vi alle bidrar til å stoppe spredningen av koronaviruset. Dette krever en stor innsats av oss alle. Vi vet at arrangører og deltakere på Arendalsuka er vant til god dugnadsinnsats og vi er trygge på at alle gjør sitt ytterste for å bidra i denne uvanlige situasjonen.

Vi har begynt å få spørsmål fra arrangører og deltakere om hvordan denne situasjonen vil påvirke Arendalsuka 2020.

Pr. i dag vet vi ikke hvordan koronaviruset vil påvirke Arendalsuka i august. De drastiske tiltakene myndighetene har iverksatt gjelder foreløpig til 26. mars. Det er flere måneder til vårt arrangement skal holdes og situasjonen kan endre seg.

Utgangspunktet vårt er at Arendalsuka gjennomføres som normalt og vi fortsetter planleggingen av uka. Vi gjør fortløpende vurderinger av situasjonen og vil i god tid ta en avgjørelse om eventuell avlysning av arrangementet.

Vi forstår at dette kan være utfordrende for alle dere som planlegger arrangementer og deltakelse på Arendalsuka. Dere skal være trygge på at vi følger situasjonen og rådene fra helsemyndighetene. Vi holder dere oppdatert her på nettsiden vår.

Ta vare på hverandre i tiden framover.

Har dere spørsmål?

Hvis dere har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på post@arendalsuka.no.

Dere finner oppdatert nasjonal informasjon om koronavirus på folkehelseinstituttets nettside.
Oppdatert informasjon lokalt for Arendal kommune finner du på kommunens nettside.

 

Publisert 2021-03-02 08:10 Opptak av informasjonsmøte 4. mars Vi arrangerte et digitalt informasjonsmøte fra Arendal torsdag 4. mars kl. 14.00 Se møtet i opptak her. --- Agenda : 10-årsjubileum ...
Publisert 2020-08-12 19:37 Koronakrisen: Tilliten til de styrende styrket Håndteringen av koronakrisen gir særs positive utslag for vår tillit til sentrale institusjoner og organisasjoner. Regjeringens till...
Publisert 2020-08-12 13:01 Hvem kan bruke navnet Arendalsuka? Vi har i løpet av de siste dagene fått en del henvendelser om retten til bruk av navnet Arendalsuka.     Mange arrangører hadde plan...
Publisert 2020-06-18 10:44 Markering av Arendalsuka 2020 Arendalsuka 2020 er avlyst, men markeres likevel torsdag 13. august 2020. Partilederdebatt fra Arendal Som tidligere annonsert ble A...
Publisert 2020-05-08 13:43 Om logobruk og varemerke Arendalsuka 2020 er avlyst – både som fysisk og digital møteplass Vårt viktigste formål er å være en møteplass for samtale og debatt...
Publisert 2020-04-23 09:19 Arendalsuka 2020 er avlyst Velkommen igjen til 10-årsjubileum 16. - 20. august 2021.
Publisert 2020-03-12 10:14 Arendalsuka og koronavirus Oppdatering 22. april: Arendalsuka vil komme med en pressemelding om Arendalsuka 2020 i morgen, torsdag 23. april kl. 10.00. Oppdate...
Publisert 2019-09-23 13:42 Ny hovedprogramkomité for Arendalsuka Øystein Djupedal har tidligere gjort det kjent at han ønsker å gå av som leder for Arendalsukas hovedprogramkomité.  - Det er med st...
Publisert 2019-08-14 16:04 Arendalsuka er tildelt tilgjengelighetsprisen 2019 Lars (Landsforeningen for ryggmargsskadde) og Humana omsorg og assistanse har gjort en kartlegging av hvordan arrangører har sørget ...
Publisert 2019-08-13 13:37 Tillitsbarometer 2019 - rapport Respons Analyse presenterte i dag tillitsbarometeret for 2019.  Presentasjon av tillitsbarometeret Rapport - tillitsbarometeret Tall...