På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Smittevern - spørsmål og svar

Vil Arendalsuka 2021 bli gjennomført? 

Ja, vi vil arrangere Arendalsuka 2021 fra 16. til 20. august, og arrangementet vil selvsagt bli tilpasset den smittesituasjonen vi har i august. Det betyr at vi vil ta hensyn til de nasjonale smittevernreglene som gjelder da. I løpet av det siste året har vi erfart at situasjonen kan endre seg veldig raskt. Dette gjør at vi som arrangør tar høyde for ulike scenarioer og vil kunne skalere arrangementet opp eller ned avhengig av situasjonen. 

Hvordan sikrer dere at Arendalsuka 2021 vil være en trygg plass når det gjelder smittevern? 

Under Arendalsuka 2021 skal deltakerne oppleve at det er enkelt å følge de smittevernregler som vi alle er blitt vant til i løpet av det siste året. Det vil si at alle arrangementer skal tilrettelegge for god hygiene og nødvendig avstand mellom deltakere og sikre godt renhold.  

Alle arrangementer må ha en ansvarlig arrangør som sikrer at smittevernreglene følges. Arendalsuka vil tilrettelegge for godt smittevern på alle arrangementer på våre egne scener. For arrangementer som holdes på andre steder i byen, er det hver enkelt arrangør som har dette ansvaret.

På helsenorge.no er det beskrevet hvilke krav som gjelder for gjennomføring av arrangementer. Vær oppmerksom på at reglene kan endres i tiden framover.  

Vi vil tilpasse antallet stands i bygatene avhengig av situasjonen vi har i august. 

Den enkelte kafe, restaurant, hotell eller privat overnattingssted har et eget ansvar for å sikre godt smittevern for sine gjester.  

Vi ønsker å ha et arrangement under Arendalsuka 2021. Hvordan bør vi planlegge dette?  

Vi anbefaler at dere planlegger arrangementet på en slik måte at dere kan gjennomføre det uavhengig av smittesituasjonen. Derfor vil vi i tillegg til fysisk arrangement, oppfordre til å planlegge digitale sendinger fra Arendal. På den måten vil dere kunne gjennomføre arrangementet uansett smittesituasjon og i tillegg nå ut til enda flere. 

Vi minner om at dere som arrangør er ansvarlig for at smittevernreglene følges. Vi anbefaler at dere har god dialog med utleier av arrangementsstedet om hvordan dere kan sikre dette. Det kan for eksempel være begrensninger på antall plasser i lokalet eller andre forhold dere må ta hensyn til.  

Vi ønsker å ha en stand under Arendalsuka 2021. Vil dere åpne for det?  

Vi vil tilby så mange stands som mulig, men vi må tilpasse både plassering og antall til den situasjonen vi har i august. Vi vil først tildele standplasser til politiske partier. Hvis situasjonen utover våren gjør det mulig, vil vi åpne for andre. De som ikke får fysiske standplasser, vil kunne presentere sin organisasjon digitalt. Vi vil komme med mer informasjon om dette etter hvert.  

Standsdeltakerne har ansvar for at alle følger smittevernreglene på sin standplass. 

Kan vi avbestille og få pengene igjen? 

Hvis nasjonale eller lokale retningslinjer gjør det umulig å arrangere Arendalsuka i 2021, vil Arendalsuka ikke kreve betalt for utleie av egne arrangementssteder eller standplasser.  

For avtaler med andre arrangørsteder, overnattingssteder o.l., må hver enkelt arrangør avklare hvilke avbestillingsregler som gjelder med sin utleier.