På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Nøkkeltall Arendalsuka 2016

Arendalsuka arrangeres i år for femte gang. Uka øker også i år både når det gjelder antall arrangementer og arrangører. Nedenfor er en oversikt over nøkkeltall før oppstart. Tallene er basert på informasjon fra Arendalsukas nettsider og manuell telling.

Arrangementer 
Innmeldte arrangementer pr. 12. august: 543.

En grov opptelling viser at det totalt for alle arrangementene vil være ca. 1450 medvirkende. Her må vi likevel ta i betraktning at enkelte medvirkende deltar på flere arrangementer og at den oversikten Arendalsuka sitter med ikke nødvendigvis er helt komplett.

Arrangørene har selv meldt inn sine arrangementer på Arendalsukas nettside. I påmeldingen gis de mulighet til å oppgi hva slags type arrangement de har. Mer enn 200 arrangementer er meldt inn som debatt. Ca. 80 arrangementer er meldt inn som seminar, ca. 50 som samtaler og ca. 50 som kulturarrangement og ca. 50 som foredrag. I tillegg er det meldt inn appeller, konferanser og workshops med mer.

En foreløpig opptelling viser en økning i antall arrangementer fra 2015 til 2016 på ca. 40%. 

Arrangører
Alt i alt har vi talt opp ca. 460 arrangører som står bak de 543 arrangementene. Mange arrangementer er et samarbeid mellom flere arrangører.

I påmeldingsskjemaet er arrangørene bedt om å oppgi hva slags organisasjon de tilhører.

Ca. 130 har oppgitt at de er interesseorganisasjoner eller ideelle organisasjoner.
Ca. 60 har oppgitt å være fra offentlig sektor
Ca. 40 har oppgitt at de er arbeidstakerorganisasjoner
Ca. 40 har oppgitt at de er næringslivsorganisasjoner
Ca. 50 oppgir å være bedrift/næringsliv
ca. 10 oppgir å være politisk parti

I tillegg er det mange som oppgir at de er flere arrangører bak et arrangement. Vi har pr. nå ikke hatt mulighet til å telle over hvem dette er, noe som gjør det vanskelig å komme med en fullstendig oversikt over typer organisasjoner før arrangementet er avviklet. 

Hovedprogrammet
Arendalsuka er selv arrangør eller medarrangør for 37 arrangementer. Disse utgjør hovedprogrammet. De aller fleste av disse arrangerer vi sammen med andre. Gjennom en åpen invitasjon høsten 2015 på våre nettsider inviterte Arendalsukas programkomité lag, foreninger og organisasjoner til å spille inn forslag til tema og deltakere. Her kom det inn nærmere 100 forslag, og de beste ble valgt ut. 

Barn og unge
Nytt av året er Arendalsuka Barn & Ungdom. 58 arrangementer er rettet spesielt mot barn og ungedom, og Torvet er blitt arena både for disse arrangementene og for stands og organisasjoner som retter seg spesielt mot barn & unge.

Politisk gate
I politisk gate er det totalt ca. 180 utstillere som fordeler seg på 160 standplasser. Politiske partier og interesseorganisasjoner utgjør flertallet av utstillere. En fullstendig oversikt over utstillerne ligger på Arendalsukas nettside.

Kulturarrangementer
Et søk på Arendalsukas nettside på kulturarrangement gir pr. 12. august 43 treff. Kulturtilbudet under Arendalsuka omfatter konserter, teaterforestillinger, arrangementer knyttet til museer, film, kunstutstillinger og idrett/folkehelse.

Kultur brukes av svært mange for å sette et arrangement i en samfunnsaktuell sammenheng som belyser temaet som er på dagsorden, men det gjennomføres også rene kulturarrangementer som for eksempel konserter og utstillinger.

Arendalsuka er glad for den økende interessen, og spesielt fra lag og foreningslivet.

Publisert 2017-12-20 08:41 Infomøte i Oslo 30. januar 2018 Vi inviterer alle organisasjoner, foreninger og andre interesserte til Arendalsukas informasjonsmøte i Oslo.
Publisert 2017-12-04 13:25 Kom med forslag til Arendalsuka Ung Du kan nå sende inn din idé til et bra arrangement for barn og unge under Arendalsuka 2018. Fristen er 12. januar 2018. 
Publisert 2017-11-30 12:11 Partilederdebatten under Arendalsuka 2018 Tirsdag 14. august kl. 21.30 direktesendt fra Arendal kultur- og rådhus
Publisert 2017-09-13 09:27 Forslag til hovedprogram 2018   Programkomiteen for Arendalsuka er interessert i innspill til debatter og arrangementer for Arendalsukas hovedprogram 2018.  Vårt ...
Publisert 2017-08-21 09:35 Takk for i år - velkommen i 2018! Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnere, arrangører og deltakere som har vært med på å gjøre Arendalsuka 2017 til en fantastisk po...
Publisert 2017-06-20 09:34 Rødt inviteres til partilederdebatten og ungdomspartilederdebatten Rødt inviteres til å delta i partilederdebatten og ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka.
Publisert 2017-06-14 11:58 Redaktør Harald Stanghelle nytt medlem av programkomiteen for Arendalsuka Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten har takket ja til å bli medlem av programkomiteen for Arendalsuka. 
Publisert 2017-05-04 15:02 Appellscenen på Teaterpassen Fra Teaterplassens scene inviterer vi alle organisasjoner til å holde appeller eller andre aktiviteter.  Les mer om hvordan du kan m...
Publisert 2017-02-07 10:44 Ambassadører for Arendalsuka Arendalsuka har gjennom 5 år utviklet seg til å bli den største møteplassen i Norge for politikere, media og organisasjon- og næring...
Publisert 2017-01-25 06:04 Informasjonsmøte 25. januar 2017 Informasjonsmøtet kan ses i opptak på vår facebookside
Flere nyheter
Det er ikke mer nyheter!