På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Åpningstaler - Arendalsuka 2016

Åpningstale Arendalsuka 2016 ved stortingspresident Olemic Thommessen

Med forbehold om endringer under fremførelsen.

Kjære næringslivsfolk, organisasjonsfolk, aktivister, forskere, journalister, politikere og publikum fra alle kanter. Når vi alle strømmer til Arendalsuka for femte år på rad, er det fordi Arendalsuka dekker et behov.

Ved første øyekast fremstår det kanskje som paradoksalt. Midt i digitaliseringens og særinteressenes tid tar vi av sted for å være med på noe som ligner en krysning mellom festival, seminar og valgkamp.

Man skulle tro Arendalsuka var et arrangement mot tidsånden. Men det er den langt ifra. Den er en nyvinning og en suksess. Hvordan kan det ha seg?

Jeg tror det handler om er at Arendalsuka treffer behovet for å fornye demokratiet, samtidig som den tar vare på noe av det beste og viktigste fra våre tradisjonelle arenaer: det å møtes ansikt til ansikt med mennesker fra forskjellige sektorer og med ulike erfaringer, ståsteder og mål.

Politikk og samfunnsdebatt handler til syvende og sist om mennesker. Hvis det er noe et levende demokrati er avhengig av, er det nettopp fungerende møtesteder der mennesker møtes til åpen og respektfull meningsutveksling og debatt.

Samtidig lever vi i en tid der det er enklere enn noen gang å dyrke særinteresser. Hvis vi vil, kan vi sørge for at vi utelukkende møter likesinnede, og stille oss likegyldige til det som faller utenfor det vante eller umiddelbart interessante.

Vi risikerer å få en fragmentering av samfunnsdebatten, når det vi faktisk behøver er felles arenaer for å møtes, for å utfordres og bryne oss på andre.

Jeg er overbevist om at det er her Arendalsukas styrke og appell ligger: som et storslagent møtested for de forskjelligste mennesker, meninger og interesser.

Her kan alle lære noe de ikke visste fra før, og alle kan finne noen som mener noe helt annet enn de selv – heri ligger en oppfordring.

En tur langs stand-rekkene eller inn på arrangementene her i Arendal er en vandring der det velkjente lever side om side med det mer fremmede: Her finnes organisasjoner som arbeider hardt og overbevist for nær sagt enhver sak som tenkes kan. Hit kommer representanter for både offentlig sektor og næringslivet. Og i gatene står de etablerte partiene side om side med politiske partier de færreste av oss visste, eller husker at, eksisterer.

Under Arendalsuka møtes aktører som ikke naturlig treffes andre steder. Mennesker inviteres til å oppsøke diskusjoner om emner og temaer de ikke ellers kommer i berøring med eller har adgang til. Håpet må være at det bringer nye mennesker inn i debatter de ellers ville havnet utenfor.

Nettopp derfor er også åpenheten under Arendalsuka så viktig. Arrangementer og mennesker er tilgjengelige. Det er mulig å få folk i tale. Kontakter og nettverk kan etableres og nye relasjoner utvikles. Kanskje blir noen synspunkter endret eller noen helt nye oppfatninger dannet og samarbeid innledet.

En kjerneverdi i det liberale demokratiet er mangfold. Respekt for andre synspunkter enn ens egne, aksept for annerledeshet og evne til å verdsette ulikhet.

Når Arendalsuka så tydelig treffer en nerve hos så mange, så skyldes det nettopp dette: at den er en arena for mangfold og høy kvalitet samtidig som man møter mennesker fra ulike steder.

Behovet for god offentlig debatt og gode møteplasser er fortsatt stort. Det er Arendalsukas suksess et levende bevis på.

Derfor er det ikke bare en glede, men også en viktig oppgave, for meg å åpne denne femte Arendalsuka i rekken.

Tale under åpningen av Arendalsuka, ved fylkesvaraordfører Vest-Agder Tore Askildsen

Med forbehold om endringer under fremførelsen.

Stortingspresident, arrangementskomité - Kjære alle sammen!
Gratulerer med et spennende og variert program, ja et nesten overveldende program.
Som representant for Vest-Agder kan jeg med hele mitt hjerte si at ingen Sørlandby egner seg bedre enn Arendal til å være en slik smeltedigel av mennesker som vil skape forandring. Organisasjoner, næringsliv, politisk ledelse på ulike nivåer og den jevne mann og kvinne i gata kan møtes på et vell av lavterskeltilbud. Her ligger det vel til rette for å knytte nye kontakter. Med sitt kompakte og vakre sentrum fremstår Arendal som en glimrende møteplass med de beste rammer for mennesker på jakt etter nye impulser, kontakter, utfordringer og muligheter. Og husk at noens utfordringer er andres muligheter.
 
Jeg er viss på at denne Arendalsuka vil gi oss ny kunnskap og innsikt som kan bringe oss noen skritt fremover i riktig retning for lokalsamfunn, regionen vår og hele nasjonen.
 
Vi i Vest-Agder er takknemlige og stolte over å få bidra slik at dette arrangementet kan realiseres og jeg gleder meg til noen spennende dager. Vi vil lytte og lære slik at vi også kan bidra enda bedre til en offensiv og positiv utvikling av landsdelen. Jeg har allerede fått lyttet til veldig gode foredrag, og jeg gleder meg til mer av det samme, til spennende debatter på restauranter, barer og i andre lokaler. Jeg gleder meg til mange hyggelige, lærerike og utfordrende samtaler. Lykke til med Arendalsuka 2016, - en smeltedigel for forandring.
 

Tale under åpningen av Arendalsuka, ved leder av Rådet, ordfører i Arendal kommune Robert Cornels Nordli.

Med forbehold om endringer under fremførelsen.
 

Arendalsuka arrangeres i år for femte gang. Uka øker også i år både når det gjelder antall arrangementer og arrangører. 
 
I år igjen ser vi lag og foreningslivet i Norge er med på å benytte seg av Arendalsuka som et politisk dansegulv. Et dansegulv bestående av de fremste politikerne og partier i Norge. Vi tilrettelegger for en lang valgkamp som starter nå! Dette er den viktigste politiske arenaen i Norge.
 
Som leder for Rådet i Arendalsuka vil jeg takke programkomiteen for en fantastisk jobb. Takk til Øystein Djupedal, Helene Fladmark og Stein Gauslå.
 
Arendalsuka ville heller ikke vært til om ikke frivillige hadde stilt opp. Tusen takk til dere. 
Publisert 2017-12-20 08:41 Infomøte i Oslo 30. januar 2018 Vi inviterer alle organisasjoner, foreninger og andre interesserte til Arendalsukas informasjonsmøte i Oslo.
Publisert 2017-12-04 13:25 Kom med forslag til Arendalsuka Ung Du kan nå sende inn din idé til et bra arrangement for barn og unge under Arendalsuka 2018. Fristen er 12. januar 2018. 
Publisert 2017-11-30 12:11 Partilederdebatten under Arendalsuka 2018 Tirsdag 14. august kl. 21.30 direktesendt fra Arendal kultur- og rådhus
Publisert 2017-09-13 09:27 Forslag til hovedprogram 2018   Programkomiteen for Arendalsuka er interessert i innspill til debatter og arrangementer for Arendalsukas hovedprogram 2018.  Vårt ...
Publisert 2017-08-21 09:35 Takk for i år - velkommen i 2018! Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnere, arrangører og deltakere som har vært med på å gjøre Arendalsuka 2017 til en fantastisk po...
Publisert 2017-06-20 09:34 Rødt inviteres til partilederdebatten og ungdomspartilederdebatten Rødt inviteres til å delta i partilederdebatten og ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka.
Publisert 2017-06-14 11:58 Redaktør Harald Stanghelle nytt medlem av programkomiteen for Arendalsuka Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten har takket ja til å bli medlem av programkomiteen for Arendalsuka. 
Publisert 2017-05-04 15:02 Appellscenen på Teaterpassen Fra Teaterplassens scene inviterer vi alle organisasjoner til å holde appeller eller andre aktiviteter.  Les mer om hvordan du kan m...
Publisert 2017-02-07 10:44 Ambassadører for Arendalsuka Arendalsuka har gjennom 5 år utviklet seg til å bli den største møteplassen i Norge for politikere, media og organisasjon- og næring...
Publisert 2017-01-25 06:04 Informasjonsmøte 25. januar 2017 Informasjonsmøtet kan ses i opptak på vår facebookside
Flere nyheter
Det er ikke mer nyheter!