På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Arendalsukas historikk

Almedalsveckan i Visby på Gotland sies å ha oppstått  i etterkant av at Olof Palme talte til folket fra et lasteplan i Almedalsparken i Visby foran et riksdagsvalg sent på 1960-tallet. Gjennom snart 50 år har Almedalsveckan blitt en viktig møteplass for alle kategorier samfunnsaktører og samfunnsinteresserte mennesker.

Å få på plass en norsk variant av Almedalsveckan var snakket om i mange sammenhenger med ujevne mellomrom i en årrekke. Men da arendalitten Kai Kruger Henriksen og kristiansanderen Per Høiby i 2009 - begge hadde på den tiden vært knyttet til svensk-eide selskaper - både fikk ideen om å legge et slikt arrangement konkret til Arendal, og så gikk videre med en presentasjon utarbeidet av Høiby til nyutnevnt fylkesmann Øystein Djupedal, redaktør Stein Gauslaa og styreleder i First House Leif Monsen, ble ideen til handling.

Med trekløveret Øystein Djupedal, Stein Gauslaa og Leif Monsen som kraftfull og kreativ styringsgruppe ble konkret arbeid med å arrangere Arendalsuka 2011 igangsatt.

Ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen, turistsjef Monica Lunøe Rand, daglig leder i Agderforskning Anne Lene Dale og næringssjef Trond G. Hansen, ble trukket inn i arbeidet og alt var klart for den første Arendalsuka da 22. juli-hendelsene rammet Norge i 2011.  Dette årets Arendalsuke ble avlyst, men de politiske partiene var tydelige på at de ville slutte helhjertet opp om et nytt initiativ i 2012. Dermed var grunnlaget lagt.

Etter en suksessfull, om enn litt kaotisk, start i 2012 var Arendalsuka igang. Allerede første året fikk arrangementet en størrelse og interesse som tilsa at organiseringen måtte bli fastere i formen.

Øystein Djupedal, Stein Gauslaa og Leif Monsen ba høsten 2012 om møte med daværende ordfører Einar Halvorsen for å drøfte veien videre for Arendalsuka. Halvorsen fremmet i dette møtet et forslag om at kommunen for framtida kunne stå for det praktiske arbeidet med arrangementet. Han foreslo videre å etablere et styre med ordføreren i Arendal som leder og rådmannen i Arendal som sekretær. Dette ble tatt svært godt imot.

I forlengelsen av dette møtet samlet ordføreren i Arendal begge fylkesordførerne samt ordføreren i Kristiansand for å drøfte organisering og forankring av arrangementet.

Disse 4, Arvid Grundekjønn, Terje Damman, Bjørgulf Sverdrup Lund og Einar Halvorsen, ble enige om den organisasjonsmodellen som siden har vært gjeldende.

En uavhengig, frittstående programkomité og et Råd for Arendalsuka (betegnelsen " Råd " foreslått av ordfører i Kristiansand Arvid Grundekjønn) som øverste organ.

Siden har rådet bestått av ordførerne i Arendal og Kristiansand, fylkesordførerne i de to Agderfylkene samt representant for Universitetet i Agder, LO og NHO. Først hele programkomitéen, siden 2014 bare programkomiteens leder, inngår i tillegg som medlem i rådet.

Den store interessen Arendalsuka ble møtt med allerede i 2012 og 2013 fikk som en sideeffekt at mediene kritiserte Arendalsuka for "å være et First House- arrangement". For å unngå enhver tvil om Arendalsukas integritet og uavhengighet gikk daværende styreleder i First House Leif Monsen ut av Arendalsuka i 2014.

Arendalsuka har hatt en betydelig vekst år for år, og i 2016 ble det meldt inn 598 ulike arrangement i løpet av de 6 dagene. Utviklingen går i en retning hvor Arendalsukas egne arrangementer eller samarbeidsarrangementer bare utgjør en liten del av helheten. Interesseorganisasjoner av alle slag, bedrifter, politiske partier, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, ideelle organisasjoner og politiske partier arrangerer egne debatter mv. på de mest fantasifulle steder i byen.

Automatisk teller satt opp av Friluftsrådet Sør på et av byens hjørner viste at 48.000 personer passerte telleren i løpet av uka. 215 pressefolk var akkreditert til uka, og flere deltok uten akkreditering. Politisk gate var fylt opp med 160 stands og 1550 personer var involvert som foredragsholdere, debattanter eller debattledere. Arendalsuka ble omtalt 11042 ganger i sosiale medier fra 1. til 20. august 2016.

Arendal 17/9-2016

Harald Danielsen

Rådet for Arendalsuka vedtok 19/9-2016 å legge historikken ut på Arendalsukas nettside.