På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Båter i Pollen

Arrangement på båt

Pollen og sentrumskaia ligger midt i sentrum og er tett på politisk gate. Under Arendalsuka blir Pollen reservert for aktiviteter i politisk gate og til båter som har arrangementer under uka. 

Reservere båtplass

Dere som ønsker å ha en båt til arrangementer i Pollen under uka, må reservere båtplass på forhånd. 

Kontakt Arendal havn for forespørsel om båtplass:
Tlf: 975 27 000
E-post: post@arendalhavn.no

Arendal havn og Arendalsuka samarbeider om tildeling av kaiplass.

  • Arendalsuka vurderer om arrangøren/den som søker om båtplass fyller våre kriterier for deltagelse. Vi prioriterer politiske partier, samfunnsnyttige organisasjoner og mediehus.  Båter som skal ha arrangementer under uka blir også prioritert.
  • Arendal havn vurderer plassering i samarbeid med Arendalsuka ut fra hva som er hensiktsmessig og et først til mølla-prinsipp.

Hvis dere har spesielle ønsker om fortøyningssted, må dere begrunne dette. 

Det er Arendal Havn som behandler alle forespørsler og den praktiske tildelingen.

Kriterier og retningslinjer

Under Arendalsuka gjelder våre kriterier og retningslinjer for arrangementer for alle båter som ligger til kai. Vi viser spesielt til reglene som gjelder salg, reklame og bruk av lydforsterkning.

Påmelding av arrangementer

Husk at dere må melde inn alle arrangementer dere skal ha på båten i vårt påmeldingssystem for at de skal bli godkjent og komme inn i programmet. 

Praktisk informasjon

Gangbro over Pollen - oppmøtetidspunkt
Den innerste delen av Pollen blir stengt av med en gangbro under Arendalsuka.  De båtene som blir tildelt plass innenfor broen, må ligge til kai hele uken og får et oppmøtetidspunkt for inn og utpassering. 

Båter over 50 fot blir ikke plassert innenfor gangbroen. Disse båtene må kontakte Arendal havn for plassering, eller møte opp i gjestehavnen for tildeling av fortøyningssted der.

Landstrøm
Alle båter skal tilkobles landstrøm så langt det er kapasitet, og vi ber derfor alle båter om å oppgi landstrømstilkobling og strømbehov.