På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Båter i havna

Arendalsuka 2020 er dessverre avlyst  

Her kan du lese begrunnelsen for avlysningen

Vi ser allerede fremover og gleder oss til Arendalsuka  2021, 16. - 20. august.  

Vi vet at det er mange som har kommet langt i planleggingen av sin deltakelse. Vi er veldig lei oss for de konsekvenser avlysningen får for dere. 

Om din reservasjon av båtplass 

Din reservasjon av båtplass i havna i uke 33 blir som følge av avlysningen avbestilt. Du behøver ikke ta kontakt med Arendal havn om dette. Dere blir ikke belastet for havneavgift.  

Hvis dere ønsker båtplass for Arendalsuka 2021, må dere ta kontakt med Arendal havn på nytt. Arendal havn ber om at henvendelser for 2021 sendes inn etter 1. september 2020.  

Andre avtaler 

Vi ber om at dere informerer alle arrangører og deltakere som skulle dere har avtaler med i forbindelse med arrangementet. Det er den enkelte kontrakt som regulerer avbestilling av avtalen. 

Har du spørsmål? 

Hvis du har spørsmål om deltakelse på Arendalsuka, ta gjerne kontakt med oss på post@arendalsuka.no  

Har du spørsmål om havneplass, ta kontakt med post@arendalhavn.no etter 1. september 2020. 

------------

 

Arendal sentrum har en unik havn. Den indre delen kalles Pollen og lenger ut ligger sentrumskaia. Under Arendalsuka er hele havna reservert til båter som er en del av arrangementet.

Reservere båtplass

Dere som ønsker å delta på Arendalsuka med båt i havna, må reservere båtplass på forhånd. 

Vi åpner for reservasjoner for Arendalsuka 2021 fra og med 1. september 2020.  

Kontakt Arendal havn for forespørsel om båtplass:
Tlf: 975 27 000
E-post: post@arendalhavn.no

Arendal havn og Arendalsuka samarbeider om tildeling av kaiplass.

  • Arendalsuka vurderer om arrangøren/den som søker om båtplass fyller våre kriterier for deltagelse. Vi prioriterer politiske partier, samfunnsnyttige organisasjoner og mediehus.  
  • Arendal havn vurderer plassering i samarbeid med Arendalsuka ut fra hva som er hensiktsmessig og et først til mølla-prinsipp.

Hvis dere har spesielle ønsker om fortøyningssted, må dere begrunne dette. Det er Arendal Havn som behandler den praktiske tildelingen.

Kriterier og retningslinjer

Under Arendalsuka gjelder våre kriterier og retningslinjer for arrangementer for alle båter som ligger til kai. Vi viser spesielt til reglene som gjelder salg, reklame og bruk av lydforsterkning.

Påmelding av arrangementer

Husk at dere må melde inn alle arrangementer dere skal ha på båten i vårt påmeldingssystem for at de skal bli godkjent og komme inn i programmet. Les mer om påmelding av arrangement.

Praktisk informasjon

Gangbro over Pollen - oppmøtetidspunkt
Den innerste delen av Pollen blir stengt av med en gangbro under Arendalsuka.  De båtene som blir tildelt plass innenfor broen, må ligge til kai hele uken og får et oppmøtetidspunkt for inn og utpassering. 

Båter over 50 fot blir ikke plassert innenfor gangbroen. Disse båtene må kontakte Arendal havn for plassering, eller møte opp i gjestehavnen for tildeling av fortøyningssted der.

Landstrøm
Alle båter skal tilkobles landstrøm så langt det er kapasitet, og vi ber derfor alle båter om å oppgi landstrømstilkobling og strømbehov.