På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Hovedprogram

Innspill til hovedprogrammet

Fristen for å komme med innspill til hovedprogrammet gikk ut fredag 8. januar 2010.

Om hovedprogrammet

Arendalsuka hovedprogram utarbeides av Arendalsukas hovedprogramkomité, ofte i samarbeid med andre.

Målet med hovedprogrammet er å løfte opp de viktigste og mest aktuelle temaene i vårt politiske samfunn. På scenen samler vi sterke politikere, de fremste fagfolkene på området og deres meningmotstandere.

At stortingspartienes ledere møtes ansikt til ansikt til debatt på Arendalsuka er selvsagt, og det samme gjelder ungdomspartiene. Vi byr opp til debatter, ordskifte og gode samtaler med mål om at alle skal gå hjem litt klokere enn da de kom. 

Stortingspartienes egne partitimer inngår også i hovedprogrammet. Gjennom en time på utescenen i hjerte av Arendal har partiene mulighet til å løfte frem sine verdier og politikk.

Kultur er viktig for både mennesker og samfunnet vårt og er derfor en naturlig del av Arendalsukas hovedprogram.

Innspill til hovedprogrammet

Vi inviterer organisasjoner, virksomheter, politikere, media og enkeltpersoner til å komme med forslag til aktuelle tema, deltakere og opplegg i en debatt. Dette kan dere gjøre på to måter:

  • gi innspill til tema/deltakere for en debatt
  • ønske å være samarbeidspartner i hovedprogrammet og komme med forslag til tema/opplegg for en debatt

Hva betyr det å være samarbeidspartner?
Som samarbeidspartner blir dere medarrangør til et arrangement.

  • De økonomiske utgiftene til arrangementet blir delt likt på alle samarbeidspartnere i arrangementet. Et arrangement i hovedprogrammet har vanligvis en totalramme på kr. 65 000 - 100 000,-.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i det faglige innholdet.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i å skaffe foredragsholdere, debattanter og debattleder.
  • Arendalsuka står for kostnader knyttet til markedsføring av arrangementet gjennom egne kanaler, men en samarbeidspart må selv stå for markedsføringen i sine kanaler.

Valg av innspill
Det kommer vanligvis inn rundt 100 ulike innspill. Dessverre har vi kun plass til 15-20. Vi oppfordrer til at flere organisasjoner/virksomheter går sammen om å komme med  felles innspill til oss. Disse vil stå noe sterkere i utvelgelsen.

Hovedprogramkomitéen har løpende møter gjennom høsten, og de som blir tatt med videre i prosessen vil få beskjed om dette.