På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Hovedprogram

Om hovedprogrammet

Arendalsuka hovedprogram utarbeides av Arendalsukas hovedprogramkomité, oftest i samarbeid med andre.

Arendalsuka består i tillegg av over 1100 arrangementer laget av organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele Norge. Alle godkjente arrangementer utgjør til sammen Arendalsukas program.

Målet med hovedprogrammet er å løfte opp de viktigste og mest aktuelle temaene i vårt politiske samfunn. På scenen samler vi sterke politikere, de fremste fagfolkene på området. Vi byr opp til debatter, ordskifte og gode samtaler med mål om at alle skal bli litt klokere etterpå.

Arendalsukas hovedprogram i 2020

Fristen for å komme med innspill og forslag til Arendalsukas hovedprogram 2020 gikk ut mandag 11. november.

Prosessen for innkomne innspill

Vi inviterer organisasjoner, virksomheter, politikere, media og enkeltpersoner til å komme med forslag til aktuelle tema, deltakere og opplegg i en debatt. Dette kan dere gjøre på to måter:

  • gi innspill til tema/deltakere for en debatt
  • ønske å være samarbeidspartner i hovedprogrammet og komme med forslag til tema/opplegg for en debatt

Hva betyr det å være samarbeidspartner?
Som samarbeidspartner blir dere medarrangør til et arrangement.

  • De økonomiske utgiftene til arrangementet blir delt likt på alle samarbeidspartnere i arrangementet. Et arrangement i hovedprogrammet har vanligvis en totalramme på kr. 45 000 - 75 000,-.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i det faglige innholdet.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i å skaffe foredragsholdere, debattanter og debattleder.
  • Arendalsuka står for kostnader knyttet til markedsføring av arrangementet gjennom egne kanaler, men en samarbeidspart må selv stå for markedsføringen i sine kanaler.

Valg av innspill
Det kommer vanligvis inn rundt 100 ulike innspill. Dessverre har vi kun plass til 15-20. Vi oppfordrer til at flere organisasjoner/virksomheter går sammen om å komme med  felles innspill til oss. Disse vil stå noe sterkere i utvelgelsen.

Hovedprogramkomitéen har løpende møter gjennom høsten, og de som blir tatt med videre i prosessen vil få beskjed om dette før jul 2019.