På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Hovedprogram

Arendalsuka består av flere hundre arrangementer laget av organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele Norge. Alle godkjente arrangementer utgjør til sammen Arendalsuka program.

I tillegg til alle disse arrangementene, har Arendalsuka et hovedprogram. Programmet utarbeides av Arendalsukas hovedprogramkomité, oftest i samarbeid med andre.
 
Målet med hovedprogrammet er å løfte opp de viktigste og mest aktuelle temaene i vårt politiske samfunn. På scenen samler vi sterke politikere, de fremste fagfolkene på området, i tillegg til at vi ofte inviterer inn internasjonale navn som kan sette temaet i et større perspektiv. Vi byr opp til debatter, ordskifte og gode samtaler med mål om at alle skal bli litt klokere etterpå.
 
Hovedprogrammet foregår hovedsakelig i storsalen i Arendal kultur- og rådhus og i Arendal kino. Partitimene på Kanalplassen inngår også i hovedprogrammet, men her er det partiene selv som står for innholdet.

Innspill til hovedprogrammet 2019

Fristen for å komme med innspill til hovedprogrammet var 1. november 2018.

Alle som er blitt invitert med i hovedprogrammet for 2019 har nå blitt kontaktet av hovedprogramkomiteen. 

Prosessen for innspill

Vi inviterer organisasjoner, virksomheter, politikere, media og enkeltpersoner til å komme med forslag til aktuelle tema, deltakere og opplegg i en debatt. Dette kan dere gjøre på to måter:

  • gi innspill til tema/deltakere for en debatt
  • ønske å være samarbeidspartner i hovedprogrammet og komme med forslag til tema/opplegg for en debatt

Hva betyr det å være samarbeidspartner?
Som samarbeidspartner blir dere medarrangør til et arrangement.

  • De økonomiske utgiftene til arrangementet blir delt likt på alle samarbeidspartnere i arrangementet. Et arrangement i hovedprogrammet har vanligvis en totalramme på kr. 45 000 - 75 000,-.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i det faglige innholdet.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i å skaffe foredragsholdere, debattanter og debattleder.
  • Arendalsuka står for kostnader knyttet til markedsføring av arrangementet gjennom egne kanaler, men en samarbeidspart må selv stå for markedsføringen i sine kanaler.

Frist for innspill og innsending av skjema
Fristen for å komme med innspill er 1. november 2018. Alle innspill må sendes inn ved å bruke skjemaet du finner på denne siden. 

Valg av innspill
Det kommer vanligvis inn rundt 100 ulike innspill. Dessverre har vi kun plass til 15-20. Vi oppfordrer til at flere organisasjoner/virksomheter går sammen om å komme med  felles innspill til oss. Disse vil stå noe sterkere i utvelgelsen.

Hovedprogramkomitéen har løpende møter gjennom høsten, og de som blir tatt med videre i prosessen vil få beskjed om dette før jul 2018.