På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Kriterier

Arendalsukas kvalitet skapes ved at alle arrangører og standsutstillere behandler samfunnsspørsmål på en åpen, tilgjengelig og respektfull måte. Formålet med Arendalsuka er å skape en politisk møteplass der dialog og debatter står i sentrum. Arendalsuka er ikke en arena for kommersiell virksomhet. Av hensyn til alle som deltar med stands og arrangementer, skal også andre typer aktivitet på Arendalsukas område oppfylle våre kriterier og godkjennes av oss på forhånd. For å sikre formålet med Arendalsuka gjelder disse kriteriene for alle som deltar. 
 
Arrangementer og stands skal:
 • Omhandle et samfunnsnyttig tema
 • Være åpne for alle
 • Være gratis og ikke ha billetter
 • Være i Arendal sentrum eller i umiddelbar nærhet
Arrangementer og stands skal ikke:
 • Drive salg
 • Markedsføre et produkt, en virksomhet eller en tjeneste
 • Drive aktiv medlemsverving eller innsamling av penger
 • Dele ut brosjyrer, pamfletter og annet materiell utenfor sitt arrangementssted
 • Bruke lyd eller visuelle effekter som forstyrrer eller vises utenfor sitt arrangementssted
Kriterier for å være arrangør:
 • Alle lovlige politiske partier, organisasjoner og næringsvirksomheter kan delta med arrangementer under Arendalsuka
 • Alle lovlige politiske partier og organisasjoner/foreninger av ikke ren kommersiell art kan delta med stands under Arendalsuka. 
 • Arrangøren har ansvar for at arrangementet eller standen følger kriteriene som er satt av Arendalsuka og følger norsk lovgivning.
 • En arrangør som står for et antidemokratisk eller voldsrettet budskap får ikke delta.
 • En arrangørs kommunikasjon på sosiale medier, i media eller på nettet for øvrig som skjer under Arendalsuka inngår i vurderingen av om arrangøren oppfyller kriteriene under arrangementet.  
 
Hvis kriteriene ikke er oppfylt eller følges gjelder dette:
 • Påmelding av arrangementer og stands som ikke oppfyller kriterier vil bli avslått.
 • Brudd på kriteriene under Arendalsuka kan føre til advarsel eller utvisning.
 • Hvis en arrangør blir utvist for 2. gang, vil de bli nektet deltakelse senere år. 

Praktiske retningslinjer for arrangementer og stand

Her finner du mer informasjon om påmelding og praktiske retningslinjer for arrangementer.

Her finner du mer informasjon om påmelding og praktiske retningslinjer for stands.