På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Kriterier for deltakelse

Arendalsukas kvalitet skapes ved at alle arrangører og standsutstillere behandler samfunnsspørsmål på en åpen, tilgjengelig og respektfull måte. Formålet med Arendalsuka er å skape en politisk møteplass der dialog og debatter står i sentrum. Arendalsuka er ikke en kommersiell arena.
 
Av hensyn til alle som deltar med stands og arrangementer, skal også andre typer aktivitet på Arendalsukas område oppfylle våre kriterier og godkjennes av oss på forhånd. For å sikre formålet med Arendalsuka gjelder disse kriteriene for alle som deltar. 
 
Arrangementer som tas inn i Arendalsukas program og stands på arealer Arendalsuka disponerer skal:
 • Omhandle et samfunnsnyttig tema
 • Være åpne for alle
 • Være gratis og ikke ha billetter
 • Være i Arendal sentrum eller i umiddelbar nærhet

Arrangementer som tas inn i Arendalsukas program og stands på arealer Arendalsuka disponerer skal ikke:

 • Drive salg
 • Markedsføre et kommersielt produkt, en virksomhet eller en tjeneste
 • Drive pågående medlemsverving
 • Drive aktivitet av en karakter som er utenfor rammen av Arendalsukas visjon om å skape en politisk møteplass for organisasjoner, politiske partier og næringsliv der dialog og debatt står i sentrum
 • Drive med innsamling av penger
 • Bruke lyd eller visuelle effekter som forstyrrer eller vises utenfor eget arrangementssted

Arrangører og deltakere på stands kan:

 • Dele ut brosjyrer, pamfletter og annet materiell på sitt arrangementssted og sin stand
 • Ta imot innmeldinger av nye medlemmer til dem som ber om det
Kriterier for å være arrangør:
 • Alle lovlige politiske partier, organisasjoner og næringsvirksomheter kan delta med arrangementer under Arendalsuka
 • Alle lovlige politiske partier og organisasjoner/foreninger av ikke ren kommersiell art kan delta med stands under Arendalsuka. 
 • Arrangøren har ansvar for at arrangementet eller standen følger kriteriene som er satt av Arendalsuka og følger norsk lovgivning.
 • En arrangør som står for et antidemokratisk eller voldsrettet budskap får ikke delta*
 
Hvis kriteriene ikke er oppfylt eller følges gjelder dette:
 • Påmelding av arrangementer og stands som ikke oppfyller kriterier vil bli avslått
 • Brudd på kriteriene under Arendalsuka kan føre til avvisning, advarsel eller utvisning
 • Hvis en arrangør blir utvist for 2. gang, vil de bli nektet deltakelse senere år

*Dersom det oppstår situasjoner hvor det er aktuelt å nekte arrangører å delta med arrangement eller stand etter punktet om antidemokratisk eller voldsrettet budskap, skal sekretariatet lage en skriftlig tilrådning som danner grunnlag for at rådets leder fatter en beslutning. 

Retningslinjer for arrangementer og stands

I tillegg til kriteriene for deltakelse gjelder