På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Arendalsukas uteområder

Arendalsuka disponerer kommunens uteområder i hele sentrum under uka. Vi leier ut ledige arealer til arrangementer og aktiviteter. 

Hvem kan leie våre uteområder?

Vi viser til kriteriene for å delta på Arendalsuka. 
 
I tillegg gjelder disse prinspipper for tildeling av Arendalsukas uteområder: 
  • Arendalsuka vurdere alle søknader ut fra om de er en naturlig del av vår arena. 
  • Organisasjoner, interesseforeninger, politiske partier og medieredaksjoner blir prioritert. 
  • Tildeling av plass gjelder kun for det gjeldende året og det er ikke automatikk i å få tildelt samme sted flere år på rad. 
  • Det er ikke tillatt å drive kommersiell virksomhet på Arendalsukas områder. 
  • Det er ikke tillatt å fremleie området som er blitt tildelt. 

Avtale mellom arrangøren og Arendalsuka skal inneholde: 

  • Hvilket område som er tildelt 
  • Tid for leieavtalen 
  • Pris pr. kvadratmeter, 650,- pluss mva. 
  • Evt. leie av teknisk utstyr, telt e.l.  
  • Evt. andre vilkår, eks. servering av mat og drikke, gjennomføring av spesielle aktiviteter m.m. 

Slik søker du om å bruke Arendalsukas områder 

 
Hvis du ønsker å leie ett av Arendalsukas uteområder til arrangementer, sender du en e-post til post@arendalsuka.no.
 
Det er Arendalsukas prosjektgruppe som behandler søknaden.  
 
Husk at dere må melde inn alle arrangementer dere skal ha i vårt påmeldingssystem for at de skal komme inn i programmet.