På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Trivsel og sikkerhet

En trygg møteplass

Arendalsuka er en møteplass som skal fremme demokratiet. Det er derfor viktig for oss å være en trygg møteplass for alle. Vi forventer at alle som deltar på Arendaluka følger våre holdninger:

  • Du behandler alle, uansett politisk standpunkt, religion, kjønn, alder, hudfarge, seksuell orientering eller funksjonsevne på en respektfull måte.
  • Debatter og diskusjoner skal foregå på en verdig og respektfull måte.
  • Under Arendalsuka skal det ikke skje noen form for maktmisbruk eller uønsket seksuell oppmerksomhet. 
  • Arendalsuka ønsker å fremme politisk engasjement blant barn og unge. Husk derfor å gå foran med et godt eksempel.

Opplever du uønsket adferd, oppfordrer vi deg til å kontakte støtteapparatet i din organisasjon. Du kan også ta kontakt med vårt vertskap. Opplever du former for ulovlig adferd, kontakt politiet på tlf. 02800.

Sikkerhet under Arendalsuka

Arendalsuka har fokus på sikkerhet, både i bybildet og på våre arrangementer. 

For å øke sikkerheten og trivselen for alle besøkende og utstillere har vi et i størst mulig grad bilfritt sentrumsområde. 

For å ivareta publikums og deltageres sikkerhet har Arendalsuka adgangskontroll og begrensninger for hva du som publikummer kan ta med deg inn på flere av våre egne arrangement. Hvis du skal på et arrangement hvor det forventes stort oppmøte så er det lurt å møte opp i god tid.

Arrangørers sikkerhetsansvar

Alle arrangører har ansvar for sikkerheten på sine egne arrangementer.

Når dere som arrangører hilser velkommen til arrangementet, er det viktig at de besøkende kjenner seg trygge og at dere informerer om blant annet hvor nødutganger, brannslukning- og førstehjelpsutstyr er.

Det er også viktig å være oppmerksom på maks antall tillatt besøkende i lokalet.

Arrangører som har behov for ekstra vakthold utover det som arrangementsstedet har til rådighet må melde behovet inn til Arendalsuka, men ta kostnadene for dette selv.

Arrangører kan ikke leie inn eksternt vakthold uten godkjenning fra Arendalsuka.