På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Dette er Arendalsuka

Visjon

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Mål

Arendalsuka skal:

 • være en politisk møteplass
 • bidra til engasjement og interesse for politikk
 • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

Tidspunkt

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33. 

Grunnprinsipper

Åpent for alle - gratis å delta
Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og gratis å delta på.

Omhandle et samfunnsnyttig tema
Arendalsukas kvalitet skapes ved at alle arrangører og standsutstillere behandler samfunnsspørsmål på en åpen, tilgjengelig og respektfull måte.

Eierskap og organisering  

Arendalsuka er et partipolitisk uavhengig prosjekt som ble startet på initiativ fra privatpersoner og videreført gjennom kommunens engasjement og organisasjon.

Eierskap

Arendal kommune er ansvarlig eier og rådmannen er daglig leder.

Den til enhver tid sittende ordfører av Arendal kommune er Arendalsukas øverste leder og leder av Arendalsukas råd.

Organisasjon 

Arendalsukas råd 

Arendalsukas råd skal sette retning for arrangementet og bidra til regional forankring. 

Rådet består av: 

 • Ordfører i Arendal kommune – leder av rådet
 • Ordfører i Kristiansand kommune
 • Fylkesordfører i Agder
 • NHO, LO, KS og Unio
 • Universitetet i Agder
 • Leder av hovedprogramkomiteen

Arendal kommunes rådmann er sekretær for rådet.

Hovedprogramkomité

Arendalsuka har en frittstående og politisk uavhengig hovedprogramkomité som har ansvar for å skape Arendalsuka hovedprogram. Det er Arendalsukas råd som velger hvem som sitter i hovedprogramkomiteen. Hovedprogramkomiteen består av:  

 • Harald Stanghelle - leder
 • Bård Vegar Solhjell
 • Stina Torjesen
Referansegrupper 
 • Nasjonale politiske partier og partienes Arendalsuka-koordinatorer
 • Nasjonale politiske ungdomspartier
 • Regionale politiske partier i Agder
 • LNU (Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner) er samarbeidspart med Arendalsuka Ung.
Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen fra kommunens administrasjon har ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Prosjektledergruppe:

 • Tone Skindlo Taraldsen
 • Helle Ruhaven
 • Anne Cathrine Haugland

Prosjektgruppe: 

 • Dag Tynes
 • Frank Kvarstein
 • Maria Moksness
 • Hans Birger Nilsen
 • Tone Worren Kløcker
 • Gunn Alice Andersen
 • Øystein Neegaard
Regnskapsfører og revisor

Arendal kommune fører regnskap og revisjon for Arendalsuka.

Finansiering

Arendalsuka finansieres gjennom private og offentlige sponsorer