På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Knutepunkt for Recovery - regionalt og nasjonalt.

Arrangør
ROM-Råd og muligheter/Knutepunkt for Recovery (består av seks regionale brukerstyrte sentre innen psykisk helse).
Tema
Helse
Stand
 
Beskrivelse av standen

Brukermedvirkning og formidling av bruker-og pårørenderfaring innen psykisk helse og de sosiale tjenestene har vært sentrale oppgaver for de seks regionale brukerstyrte sentrene Bikuben, Vårres, KBT-Midt-Norge, Sagatun, ROM råd -og muligheter og Vestavind. Vi har vært opptatt av brukermedvrikning, livsmestring og tjensteutvikling innen vårt felt. Vi har i perioden 2017-2018 for å bli Knutepunkt for Recovery regionalt, og utgjør et nasjonalt nettverk. Vi ønsker å ta en aktiv rolle som pådrivere for at det er brukere og pårørendes kunnskaper som skal legges til grunn for forståelse og utvikling av recovery både på individ, tjeneste-og samfunnsnivå. I arbeidet med å styrke recoverybeserte tjenester må det være særlig fokus på menneskerettigheter, levekår, organisasjonsmessige forhold og rammebetingelser for recoverysamarbeid.

Kontaktperson
Haakon Steen, Daglig leder, ROM-Råd og muligheter/Knutepunkt for Recovery (består av seks regionale brukerstyrte sentre innen psykisk helse)., +4793208649,
Facebook
Twitter