På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Norges Kommunerevisorforbund

Arrangør
Norges Kommunerevisorforbund, Agder Kommunerevisjon IKS, Aust-Agder Revisjon IKS, Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat
Tema
Demokrati
Stand
Stand - Gågata 111
 
Beskrivelse av standen

Brukes kommunenes og fylkeskommunenes midler til fellesskapets beste og i tråd med vedtak fattet i kommunestyrer og fylkesting?

Kontaktperson
Rune Tokle, Daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund, 97738557,
Nettside
Twitter