På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Anno Glomdalsmuseet og Taternes Landsforening. Informasjon om Taternes historie, språk og kultur.

Arrangør
Taternes Landsforening, Anno Glomdalsmuseet
Tema
Kultur
Stand
Stand - Havnegaten 201 , Stand - Havnegaten 202
 
Beskrivelse av standen


Anno Glomdalsmuseet er kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen.  Det flerkulturelle Hedmark er også et viktig tema museet jobber med. Siden 2000 har Glomdalsmuseet hatt nasjonalt ansvar for dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie.

Taternes Landsforening (TL) ble stiftet i 1995. Foreningens formål er å bidra til å gjenreise, utvikle, formidle, bevare og synliggjøre Taterne/romanifolket/reisende kultur, språk og historie. Bidra til aktiv samfunnsdeltakelse og sikre like muligheter.

Ivaretakelse av taternes menneskerettigheter og demokratiprinsipper. For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet. TL vil påse at Norge oppfyller sine forpliktelser.

Formidling av kunnskap om situasjonen for tatere/reisende, dokumentere diskriminering, fremme likestillings og holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet, kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter.

Kontaktperson
Taternes Landsforening, Taternes Landsforening, 92837014,
Facebook
Twitter