På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Friluftsrådet Sør

Arrangør
Friluftsrådet Sør, Friluftsrådenes Landsforbund
Tema
Idrett/fritid
Stand
Stand - Kanalplassen 46
 
Beskrivelse av standen

Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeid for å fremme friluftsliv i de ni medlemskommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet og medlemskommunene må samarbeide for å sikre slike områder, bedre tilgjengeligheten og informasjonen, og sikre miljøstandarden og opplevelseskvalitetene.

Friluftsrådets hovedsatsing er informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og ungdom.
Friluftsrådet Sør er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.

 

Kontaktperson
Geir Henning Waagsnes, Friluftsrådet Sør, 47026547,
Twitter