På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Partnerskapet mot mobbing

Arrangør
Partnerskapet mot mobbing (PMM)
Tema
Oppvekst
Stand
Stand - Strandgaten 175
 
Beskrivelse av standen

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing, og skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer hvor de ferdes. Alle voksne som omgås barn er viktige rollemodeller og kan bidra med å se, handle og følge opp når uønskede hendelser skjer. 

Partnerskapet mot mobbing (PMM) er Regjeringens arbeid mot mobbing i barnehage, skole og fritidsarenaer. PMM består av 15 partnere, disse er:

Kunnskapsdepartementet, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Lektorlaget, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet, Foreldreutvalget for barnehager, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, KS, Frivilliget Norge, PBL, Sametinget, Elevorganisasjonen, Landsforeningen for helsesykepleiere og Friskolenes kontaktforum.

Kontaktperson
Lou Cathrin Norreen, seniorrådgiver, Partnerskapet mot mobbing (PMM), 93086860,
Nettside
Twitter