På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

På vakt for fellesskapets verdier

Arrangør
Norges Kommunerevisorforbund, Agder Kommunerevisjon IKS, Aust-Agder Revisjon IKS, Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS
Tema
Demokrati
Stand
Stand - Gågata 111
 
Beskrivelse av standen

Norges Kommunerevisorforbunds visjon er å være på vakt for fellesskapets verdier. Vi jobber for en best mulig kommunal egenkontroll, og våre medlemmer gjennomfører regnskapsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner. I tillegg utfører de forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller på oppdrag fra kontrollutvalgene. Gjennom denne jobben ønsker vi å bidra til at bruk av fellesskapet midler brukes og forvaltes i henhold til vedtak fattet i folkevalgte organer, som kommunestyrer og fylkesting.

Vi samarbeider om standen med våre medlemmer, Agder Kommunerevisjon IKS, Aust-Agder Revisjon IKS og Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS.

Kontaktperson
Rune Tokle, daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund, 97738557,
Nettside
Twitter