På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Menneskeverd

Arrangør
Menneskeverd
Tema
Menneskerettigheter
Stand
Stand - Havnegaten 189
 
Beskrivelse av standen

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon og arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.

Menneskeverd jobber for å verne om menneskelivet fra befruktning til naturlig død. Vårt hovedmål er å fremme menneskeverdet i alle livets faser.

Vi jobber for:

  • Livsrett for ufødt liv
  • Mot sortering av menneskeliv – selektiv abort
  • Funksjonshemmedes rettigheter og likeverd
  • Å synliggjøre verdien av mennesket uavhengig av sykdom og diagnoser
  • Aktiv livshjelp som motstykke til aktiv dødshjelp
  • Bioteknologi som tar hensyn til det befruktede eggets menneskeverd

Menneskeverd ønsker å bidra til økt refleksjon og debatt i det offentlige rom om etiske problemstillinger. Gjennom faglig og respektfull argumentasjon ønsker vi å være den fremste forsvarer for menneskets ukrenkelige verdi.

Kontaktperson
Maria Selbekk, Informasjonsansvarlig, Menneskeverd, 92045367,
Twitter