På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Papillon Bergen

Arrangør
Papillon
Tema
Inkludering
Stand
Stand - Torvet 130
 
Beskrivelse av standen

Papillon ble opprettet i 2016 som en frivillig organisasjon for unge kvinner med kort botid i Norge og har siden den tid utvidet sin tiltaksvifte og endret misjon. Siden den tid har Papillon utvidet sin målgruppe og blant annet startet dialoggrupper for gutter og unge menn med krysskulturell- eller migrantbakgrunn.Vårt mål er å bidra til at unge mennesker blir bevisste på sin rett til å bestemme over eget liv og styrke dem til å stå i egne valg.

De skal få inspirasjon, mulighet til å danne nettverk og til å delta på ulike kompetansehevende aktiviteter samt å utvikle språk og praktiske ferdigheter. Organisasjonen skal videre fungere som brobygger i samfunnet og bidra til sosial inkludering, som i sin tur bidrar til opplevelse av felleskap og tilhørighet.