På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Norges Miljøvernforbund / Stopp Smartmålerne

Arrangør
Norges Miljøvernforbund
Tema
Annet
Stand
Stand - Strandgaten 158 , Stand - Strandgaten 159
 
Beskrivelse av standen

Norges Miljøvernforbund (NMF) er en landsomfattende demokratisk medlemsorganisasjon som er bygd opp rundt dyp-økologiske prinsipper. Vi skal beskytte naturen og vårt felles miljø til glede for oss alle og for våre etterkommere. Stopp Smartmålerne ble en del av NMF i 2019.

Vi arbeider med et bredt spekter av miljøsaker, bl.a plastrydding langs norskekysten, gode energiløsninger fremfor vindkraft/havvind, klima, bevaring av arts- og naturmangfold, klassisk naturvern, marint havmiljø, oppdrett, få hevet kvikksølvubåten U-864, forurensning, folkehelse, elektromagnetisk stråling, 5G, smartmålere, trygg mat, jordvern m.m.

I løpet av 2019 samlet M/S Miljødronningen inn 220 tonn med plast langs kysten fra Bergen til Kirkenes i samarbeid med In The Same Boat, skoleungdom og frivillige.

Vi driver aktiv saksbehandling, informasjonsarbeid og opplæring, og praktisk miljøvern. Vi er miljøets vaktbikkje og kanskje den mest faglig grundige og handlingskraftige miljøorganisasjonen her i landet.

Kontaktperson
Arnfinn Nilsen, saksbehandler, Norges Miljøvernforbund, 95267007,
Twitter