På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Når vi klimamålet?

Arrangør
Bjerknessenteret for klimaforskn, Uni Research , NVE - Norsk Vassdrags- og energidirektorat , Meteorologisk institutt , Norsk Klimaservicesenter
Tema
Klima og miljø
Stand
Stand - Gågata 126
 
Beskrivelse av standen

Vi vet at økende temperaturer vil gi samfunnet flere utfordringer i møte med kratigere nedbør, overvann, havnivåstigning, stormflo, flom og skred. Det blir færre dager med snø, mer regn og større regnflommer.

I Parisavtalen fra 2015 har verdenssamfunnet satt et mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2°C, helst under 1,5°C. På standen vår vil du møte forskere fra samarbeidspartnerne i Norsk klimaservicesenter, og du kan spørre om det du måtte lure på rundt klimaendringer.

Norsk klimaservicesenter er et samarbeid rundt forskning og klimatilpasning mellom Meteorologisk institutt (MET), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Uni Research og Bjerknessenteret.

Vi lager fylkesprofiler for hele Norge med kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og utfordringer i møte med et klima i endring.

Kontaktperson
Gudrun Sylte, Kommunikasjonsleder, Bjerknessenteret for klimaforskn, 40856457, gudrun.sylte@uib.no
Facebook
Twitter