På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Norges Kvinne- og familieforbund

Arrangør
Norges Kvinne- og familieforbund
Tema
Politikk
Stand
Stand - Kanalplassen 26
 
Beskrivelse av standen

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er an partipolitisk uavhengig interesseorganisajson. mange av dagens velferdsordninger er kommet takket være vårt arbeid. I 2017 - 2019 vil vi ha fokus på:

Barnefamilier og sykdom - husmorvikaren tilbake. Kommunene må sørge for en beredskap for barnefamilier når foreldrene blir syke og ikke kan ivareta omsorgen for barnet over en kortere eller lengre periode.

Ernæringsspørsmål i hjem og skole - innføring av skolemat over hele landet.

Kvinner og helse - Fødetilbudet. Bevare lokalefødestuer/fødeavdelinger.

Barselkvinner må følges opp tilig etter hjemreise, av jordmor eller helsesøster, i alle kommuner. Hejlp til ammin utvides og forsterkes for å sikre at alle nyfødte får tilstrekkelig æring i en kritisk startfase. 

Utdanningstilbudet for jordmødre og helsesøstre må utvides og tilrettelegges.

Internasjonalt arbeid i Norge - våre nye landskvinner. Integreringsarbeid og aktiviteter lokal

Kontaktperson
Elisabeth Rusdal, Forbundsleder, Norges Kvinne- og familieforbund, 91328164, elisabeth@kvinnerogfamilie.no
Twitter