På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Støttesenter mot Incest Oslo og Senter mot seksuelle overgrep Agder

Arrangør
Støttesenter mot Incest Oslo, Senter mot seksuelle overgrep Agder
Tema
Oppvekst
Stand
Stand - Sam Eydes plass 97
 
Beskrivelse av standen

Støttesenter mot Incest Oslo (SMI) og Senter mot seksuelle overgrep Agder (SMSO-Agder) arbeider for å tilby utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende et tilbud etter metoden hjelp til selvhjelp. Sentrene jobber for å være holdningsskapende og forebyggende drivkrefter i samfunnet som setter agenda, skaper debatt og informerer om incest og seksuelle overgrep.

SMI er en selvstendig stiftelse for de som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep av en tillitsperson som barn, og den utsattes pårørende. Senteret mottar økonomisk støtte fra Oslo kommune og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

SMSO-Agder er en stiftelse som drives med økonomisk støtte fra kommunene i Agderfylkene, Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune, Helse Sør-Øst og BUF-direktoratet. Senterets formål er å gi veiledning og støtte til kvinner og menn over 16 år som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt – og til foresatte og nærstående personer eller aktuelle samarbeidsparter.

Kontaktperson
Kristine Skjermo, sosialkonsulent, Støttesenter mot Incest Oslo, 92091420, kristine@smioslo.no
Twitter