På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Ta oss på alvor!

Arrangør
Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung)
Dag
Tirsdag 13/8 2019 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Torvet - utescenen
 


Om arrangementet

Som ung kroniker møter du mange utfordringer. «I forskningslitteraturen er det relativt stor enighet om at psykiske plager utvikles i et samspill mellom genetisk, biologisk og miljømessige faktorer hos den enkelte. [..] Studier har vist en ikke ubetydelig arvelighet i forekomsten av alvorlig depresjon. [..] Det er videre vanlig å konkludere i at miljømessige faktorer har større innvirkning på mildere plager blant barn og unge, mens genetisk faktorer har sterk innvirkning på risikoen for å utvikle mer alvorlige og kroniske forløp.»  Utdraget er hentet fra Oppvekstrapporten 2017 av BUFDIR. [1] Nyere forskning utført av Flora Balieva[2] og Florence Dalgaard viser at gruppen med eksem og psoriasis har høyere forekomst av suicidalitet, angst, depresjon, Body dysformic disorder (BDD) og alvorlig psykiske lidelser. Hudpasienten er en høyrisikogruppe for psykiske plager og lidelser. Hvordan møter vi som samfunn risikogruppene, og bør det igangsettes forebyggende tiltak for å fange opp hudpasienten med psykiske plager/lidelser? Hva gjør diagnosens hverdagslige tilleggs utfordringer med gruppens psyke? Ville effektive og reelle behandlingsmuligheter ha forebyggende effekt for psykiske lidelser? Har hvordan samfunnet møter ungdom med et annerledes utseende betydning for hvordan personen med diagnosen mestrer hverdagen?   

Dette er spørsmål som vil diskuteres når vi inviterer til debatt. Forsker og ekspert Flora Balieva kommer for å gi en kort innføring i funnen sine, samt stiller til debatt. Malin Angeltveit fra PEF-ung er lidenskapelig opptatt av å føle seg vel i eget skinn, og vil dele av sine erfaringer som ung med kronisk hudlidelse.Flere debattanter kommer. 

[1] Sletten, Mira Aaboen, Psykiske plager blant ungdom: sosiale forskjeller og historien om de flinke pikene, s. 130-131, Oppvekstrapporten 2017 Atrikkel 7, BUFDIR. Hentet 16.05.19  2017https://www.bufdir.no/PageFiles/32639/Psykiske_plager_blant_ungdom_sosiale_forskjeller_og_historien_om_de_flinke_pikene_Artikkel_7.pdf

[2] Flora Balieva  sin publikasjonsliste i Cristin. https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=383635&la=no&action=sok

Medvirkende
  • Geir Jørgen Bekkevold, Leder av Helse- og omsorgskomiteen, Kristelig Folkeparti
  • Ruth Grung, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Flora Balieva, Overlege ved dermatologisk avdeling og forsker, Stavanger Universitetssykehus
  • Malin L. Angeltveit, Styremedlem, Psoriasis- og eksemforbundet ung (PEF-ung)
Kontaktperson:
Maren Awici-Rasmussen, Organisasjonsrådgiver, Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung), 97750515, maren@pef-ung.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
386