På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

«Fattigdommen i Kommunevalget 2019»

Arrangør
Fattignettverket Norge
Dag
Torsdag 15/8 2019 14:00 - 16:00
Arrangementstype
Appell
Tema
Annet , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Appellscenen på Teaterplassen
 


Om arrangementet

Fattignettverket Norge (FnN) er et godt fungerende nettverk for organisasjoner som bekjemper fattigdom og sosial eksklusjon i Norge.    2019 er valgår og vi har fått prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til å arrangere åpne møter i Arendal og flere byer der fattigfolk får snakke med utvalgte politikere om sine problemer og om hvordan politikerne vil bidra til løsninger. 

10 krav til fattigdomsbekjempelsen i Norge:

Heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå.

Rettighetsfeste adekvat garantert minsteinntekt.

NAV må ta ansvaret for fattigdomsbekjempelsen i Norge.

NAV må gi bedre tjenester som dekker brukernes behov.

Reglene for Arbeidsavklaringspenger må reverseres og forbedres.

Uføre som har blitt fratatt penger må få pengene tilbake.

Husleier må tilpasses betalingsevnen, ikke markedet.

Gjenreis den sosiale boligbyggingen og styrk sosialboligene i kommunene.

De som har mistet bostøtte uten forbedret økonomi må få bostøtten tilbake.

Tenner er en viktig del av kroppen og må stå sentralt i helsepolitikken.

 Fattignettverket Norge vil invitere fattige og andre interesserte til møtet på Appellscenen og noen politikere som vi tror kan spille en rolle under valgkampen og etter valget. De skal få høre på våre presentasjoner og  appeller for å svare på spørsmål og kommentarer,og vi vil gi fattigfolk en åpen mikrofon for å fremsi sine historier. i kommunevalgåret.

Tema på møtene vil være be skrivelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge.  Hvorfor har det blitt så stille om fattigdommen i Norge de siste 10 årene og hva er galt med fattigdomsbekjempelsen i regjering, Storting og i NAV.  Hva står det i partiprogrammene og hva vil politikerne prioritere etter valget?  Hvor mye må de sosiale ytelsene i Norge økes for å avskaffe fattigdommen og hva koster det?  Trengs det en ny giv for fattigdomsbevegelsen i Norge og hvordan skal vi bidra til det?

Medvirkende
  • Per Magnus Øgård, Prosjektleder, Fattignettverket Norge
  • Sverre Rusten, Styremedlem, Fattignettverket Norge
  • Rolf Solvang, Økonomiansvarlig, Fattignettverket Norge
  • Berit Mathisen, Styremedlem, Fattignettverket Norge
Kontaktperson
Rolf Solvang, Økonomiansvarlig, Fattignettverket Norge, 98188246, rolf@fattignettverket.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
203