På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

EU styrker klimasatsingen: Hva betyr det for Norge?

Arrangør
Cicero Senter for Klimaforskning, Fridtjof Nansens Institutt
Dag
Tirsdag 13/8 2019 09:15 - 10:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
Forskning , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Lille Andunge
Stedsbeskrivelse:
Hovedrommet
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

EU har som mål å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990. For å få til dette, skal andelen fornybar energi økes til minst 32 prosent, opp fra rundt 18 prosent i dag. Norge er i ferd med å binde seg fullt og helt til EUs klima- og energipolitikk, og må derfor følge reglene som EU fastsetter på disse områdene.  

EUs klimakvotesystem oppfattes av mange som hjørnesteinen i EUs klima- og energipolitikk, og omfatter omtrent halvparten av klimagassutslippene i EU og EØS. Men lenge var kvoteprisene så lave at systemet i praksis ikke fungerte fordi det ga få incentiver til å investere i mer klimavennlig energiproduksjon. Nå har dette begynt å snu, og høyere kvotepriser gjør at kvotesystemet er i ferd med å bli en viktigere pådriver for det grønne skiftet.   

Den andre halvparten av EUs klimagassutslipp – som kommer fra landbruket, bygninger, avfall og transportsektoren – dekkes av andre regelverk. Ifølge nye EU-regler, kan EU- og EØS-landene nå handle med klimagassreduksjoner på tvers av landegrensene, og få overført ledige kvoter fra EUs klimakvotesystem. I tillegg kan de også trekke fra karbon som lagres i skog. 

Hva betyr alt dette for Norge? Hvilke konsekvenser har økte kvotepriser for norsk næringsliv og for husholdningene? Og er det politikk og regelverk som styrer klimagassutslippene våre, eller er det egentlig været, råvarepriser og global økonomi som har siste ordet? 

Dette er noen av temaene vi skal belyse under dette seminaret i Arendal 13. august, som blir arrangert av CICERO i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt. 

 

Program:

09.15: Velkommen v/Kristin Halvorsen

09.18: Forskerinnledninger om EUs klima- og energipolitikk og betydningen for Norge:

 • EUs komplekse klimapolitikk: Er styringssystemet et godt svar, også for Norge? v/ Jørgen Wettestad, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt
 • Hva betyr det utvidede samarbeidet mellom Norge og EU for jordbruk, skog og biodrivstoff? v/ Asbjørn Torvanger, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning
 • Spørsmål fra ordstyrer og publikum (6 minutter)

09.40: Hvordan næringslivet ser på dette:

 • EUs kvotesystem – fra liten parentes til stor betydning? v/ Ingvild Sørhus, klimakvoteanalytiker i Refinitiv.
 • Kostnadseffektiv klimaomstilling av Europas kraftsystem – kvotesystemets rolle v/ Knut Kroepelien, administrerende direktør for Energi Norge
 • Finnes det grønne og brune penger? EUs plan for bærekraftig finans v/Kaj-Martin Georgsen, direktør samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB

09.55-10.15: Debatt mellom innlederne ledet av Kristin Halvorsen, med spørsmål fra publikum

Medvirkende
 • Jørgen Wetterstad, Forsker, FNI
 • Ingvild Sørhus, Klimakvoteanalytiker, Refinitiv
 • Knut Kroepelien, Administrerende direktør, Energi Norge
 • Asbjørn Torvanger, Forsker, CICERO
 • Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO
 • Kaj-Martin Georgsen, Direktør samfunnsansvar og næringspolitikk, DNB
Kontaktperson
Astrid Arnslett, Cicero Senter for Klimaforskning, 93286460
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
722