På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Medvirkning og medborgerskap: barn og unge i kommunepolitikken

Arrangør
UNICEF Norway, KS
Dag
Fredag 16/8 2019 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Oppvekst , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
No1 Sportsbar
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Avslutt Arendalsuka med frokostmøte om årets viktigste tema: lokalvalg, medborgerskap og meningsfull medvirkning av barn og unge i kommunepolitikken.

I panelet:
Harald Danielsen, rådmann, Arendal kommune
Nora Victoria Sæby Arnesen, leder Ungdommens bystyre, Arendal kommune
Felix Underland, valgekspert, Barnas valg, PRESS
Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning, KS
Marthe Engedahl, fagansvarlig barns rettigheter, UNICEF Norge

I år er det kommunevalg. Og selv om kommunevalget har stor innvirkning på vår alles hverdag og velferd, er det én femtedel av Norges befolkning som ikke får stemme; nemlig barn. Derfor må barn og unges stemmer i kommunepolitikken komme til uttrykk gjennom andre demokratiske kanaler.

Nylig ble det bestemt at alle kommuner skal ha medvirkningsorgan for barn og unge. Og i de nye fagplanene er demokrati og medborgerskap definert som ett av tre bærende elementer. Samtidig gir mange barn og unge uttrykk for at de ikke føler seg hørt i samfunnsspørsmål som angår dem.

Barn og unges krav om medvirkning og medborgerskap reiser mange viktige og utfordrende problemstillinger:

Hva betyr medvirkning og når er denne reell?
Kan barn og unge utøve makt?
Hva er et medvirkningsorgan? Og bidrar det egentlig til at barn og unges stemmer blir hørt og tatt på alvor eller ender man opp med minimumsløsninger for å oppfylle et pålegg fra staten? Hva betyr det at medvirkningsorganet skal medvirke i alle saker som gjelder barn og unge?
Og hvor mye vekt skal lokalpolitikere medvirkningsorganene i konkrete saker? Burde det finnes andre måter for barn å sikre sitt medborgerskap på?

Oppsummert: hvilken rolle bør egentlig barn og unge spille i utformingen av kommunepolitikken?

 

Medvirkende
  • Marthe Engedahl, Juridisk rådgiver - Fagansvarlig barns rettigheter, UNICEF Norge
  • Erling Lien Barlindhaug, Avdelingsdirektør for utdanning, KS
Kontaktperson
Marthe Engedahl, Juridisk rådgiver - Fagansvarlig barns rettigheter, UNICEF Norway, 98833548
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
556