På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Morgendagens omsorgsutfordringer – behovet for en velferdsmiks

Arrangør
NHO Service og Handel, Arbeidsgiverforeningen Spekter
Dag
Torsdag 15/8 2019 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
 


Om arrangementet

Den 16. mai i år ble Grund-utvalgets rapport "Morgendagens omsorgsutfordringer – behovet for en velferdmiks" lansert. Utvalget som har laget rapporten ble nedsatt av Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO Service og Handel sommeren 2018. De fikk i oppdrag å vurdere hvordan den demografiske utviklingen vil øke behovet for omsorgsoppgaver i årene framover, og hvordan disse utfordringene eventuelt kan håndteres ved et «omsorgsløft», slik barnehageforliket i sin tid var et velferdsløft for å sikre nok barnehageplasser.

Utvalget har bestått av professor Jan Grund (leder), Kristin Clemet, Bjarne Håkon Hanssen, Marit Brandt Lågøyr, Sverre Molandsveen og Finn Egil Holm.

Rapporten peker på flere samarbeidsformer utover tradisjonelle anbud. For eksempel kan private og kommunen inngå partnerskap om å drifte en egen avdeling på et sykehjem, private kan gis tilskudd eller et eget ansvar for å utvikle velferdsteknologi, tjenestekonsepter som kan inngå i kommunens tilbud. På dette arrangementet viser vi deg praktiske og konkrete eksempler på samarbeid mellom kommuner og private/ideelle aktører innen helse og omsorg og hva velferdsmiks kan bety i praksis.

Du møter blant annet utvalgsmedlem Marit Brandt Lågrøy og Gudrun Grindaker, daglig leder i Norsk Rådmannsforum og daglig leder i Gudrun H. Grindaker AS, som vil bli utfordret på hvorfor vi skal ha velferdsmiks og et omsorgsforlik? Dernest møter du bedrifter som viser velferdsmiks i praksis med sine konkrete bidrag for å løse omsorgsutfordringene innen helse og omsorg, representert ved Noen AS , v/ gründer og daglig leder Heidi Wang, Attendo v/ daglig leder Annelise Skjeveland (Romsås sykehjem) og Iselin Haugo (Paulus sykehjem)  og direktør Janne Sonerud i Unicare.

Ordstyrer er Terje Svabø.

Arrangør Spekter og NHO Service og Handel. 

Kontaktperson
Torbjørn Furulund, bransjedirektør, NHO Service og Handel, 93678097, tfu@nhosh.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
631