På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Film: Skatteparadis-varsleren i Luxembourg

Arrangør
Attac Norge
Dag
Mandag 14/8 2017 19:00 - 21:00
Arrangementstype
Kulturarrangement
Tema
Demokrati
Språk
English
Sted
Arendal bibliotek
 


Om arrangementet

"Lux Leaks" var den første lekkasjen som viste omfanget av skatteunndragelse i skatteparadis. Skandalen i Luxembourg var forløperen til Panama Papers, som har endret debatten om skatterettferdighet i hele verden. 

Regjeringen forsinker arbeidet mot skatteparadis. Filmen viser hvor viktig arbeidet mot skatteparadis er, og gir nye etiske og politiske perspektiver til debatten om politisk og individuelt ansvar og skatteparadis. Neste regjering må trappe opp arbeidet for skatterettferdighet.

Filmen viser historien om Raphaël Halet, revisoren hos konsulentbyrået PriceWaterhouseCooper (PwC) som valgte å ta et oppgjør med den uetiske praksisen i selskapet. Lekkasjen samlet 548 ulike skatteavtaler som ble gjort mellom selskaper og myndighetene i Luxembourg fra 2002 til 2010. DnB var blant de 340 selskapene som ble avslørt for å ha spesialavtaler som gjorde at de unndro seg skatt, sammen med blant andre Pepsi, IKEA, Apple og Amazon. Hundrevis av milliarder dollar er unndratt beskatning.

EU-Parlamentet satt igang etterforskning av skatteavtalene. Noen av avtalene blir annulert etter initiativ fra EU-kommisjonen. Automatisk informasjonsutveksling mellom skattemyndigheter i EU ble foreslått i 2015 og virket fra 2017. En direkte følge av lekkasjene var OECDs prosjekt mot skatteunndragelse, som er det hittil største tiltaket på internasjonalt nivå. EU gjenopptok arbeidet med å utarbeide et felles skattegrunnlag i EU, som vil gjøre flere metoder for skatteunndragelse umulig. Disse prosjektene har sine feil og mangler, men er første skritt på veien. «Lux Leaks» ble startskuddet for en oppmerksomhet om skatteparadis man aldri hadde sett tidligere.

I juni 2016 ble varsleren Antoine Deltour dømt til 12 måneder betinget fengsel og en bot på 1500 euro. Raphaël Halet ble dømt til ni måneder betinget fengsel og en bot på 1000 euro. Journalisten som mottok de første lekkasjene ble frikjent. Anken reduserte straffen til Deltour til ni måneder, mens Halets straff ble redusert til kun boten. Dommen anerkjente viktigheten av varslere, men sier samtidig at dette beskytter dem under verken nasjonal eller europeisk lov. Tax Justice Norge mente dommen ville føre til færre varslere i framtiden.

Den franske økonomen Gabriel Zucman mener Luxembourg har lammet arbeidet mot skatteparadis i flere tiår, og mener landet truer finaniell stabilitet og økonomisk vekst i Europa. Luxembourg er i dag det mest sentrale skatteparadiset i Europa, og bidrar til at andre land mister enorme summer skatteinntekter.

Andelen utenlandsk kapital i Luxembourg økte med 20 prosent i årene etter finanskrisen (2008-2012). Finanssektoren utgjør rundt 40 prosent av det lille hertugdømme, som blan

Medvirkende
  • Petter Slaatrem Titland, Leder, Attac Norge
Kontaktperson:
Petter Slaatrem Titland, Leder, Attac Norge, 95038128
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
283