På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Bygges det etter norsk modell? Jon Sandnes fra BNL og Per Skau fra Fellesforbundet får spørsmålet

Arrangør
Fafo
Dag
Torsdag 17/8 2017 10:00 - 12:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Stedsbeskrivelse:
Fafo-båten
 


Om arrangementet

Del 1 10:00-10:30 Fagarbeideren – i skvis mellom billig arbeidskraft og ny teknologi?

Byggenæringen har vært i kraftig vekst i en årrekke. Arbeidskraftsbehovet har dels vært dekket av faglærte, men også av rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som EU-utvidelsen har gitt mulighet for. Det hevdes at tilgang på billig arbeidskraft fører til at man vender tilbake til manuelle arbeidsmåter istedet for å bruke eksisterende teknologiske løsninger. Samtidig satser næringen på BIM for å forbedre produksjonsflyten. Hvordan påvirker disse parallelle utviklingstrekkene fagarbeiderens plass? Hedda Haakestad vil presentere forskning om betydningen av arbeidsinnvandring for arbeidsorganisering og rekruttering til fagene, mens Ketil Bråten vil snakke om  BIM og hva ny teknologi betyr for fagarbeidets plass.

Del 2 10:30-11:00: Bygges det etter norsk modell?

Her beveger vi oss ned på bedriftsnivå og ut på byggeplassen med Rolf K. Andersen og Mona Bråten. Vi diskuterer spørsmål knyttet til utviklingen i bruk av østeuropeisk arbeidskraft der bygge- og anleggsnæringen ligger på topp. Hvilket behov har bedriftene for arbeidskraft? Hva slags tilknytningsform har arbeidstakerne?

Økt bruk av utenlandsk arbeidskraft i har også skapt utfordringer på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Språk og manglende forståelse for det norske HMS-regelverket er an av hovedutfordringene. Ansattes medvirkning i HMS-arbeidet har lange tradisjoner, og er en av bærebjelkene i den norske arbeidslivsmodellen. På bakgrunn av endringer i bransjen de seneste årene drøfter vi her også spørsmålet om hvilken rolle verneombudene har i HMS-arbeidet på store bygge- og anleggsplasser i dag, og om det skjer en svekkelse av arbeidstakermedvirkningen på HMS-området.

Pause 11:00-11:15

Del 3 11:15-12:00 Framtidas arbeid i byggenæringen 

Vi avslutter med debatt mellom Jon Sandnes, BNL, Per Skau Fellesforbundet og Jon Syrtveit fra Kruse Smith.  Et viktig tema er spørsmålet om fast kontra innleid arbeidskraft.
Debattleder: Anne Mette Ødegård, Fafo.

 

Medvirkende
  • Jon Sandnes, Administrerende direktør, Byggenæringens landsforening
  • Per Skau, Forbundssekretær, Fellesforbundet
  • Jon Syrtveit, Regiondirektør Syd, Kruse Smith
  • Hedda Haakestad, Stipendiat, Senter for profesjonsstudier, HiOA
  • Ketil Bråthen, Forsker, Fafo
  • Rolf K. Andersen, Forsker, Fafo
  • Mona Bråten, Forsker, Fafo
  • Torgeir Nyen, Forsker, Fafo
Kontaktperson
Jon Lahlum, Fafo, 90667008, jon.lahlum@fafo.no
Twitter:
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
1097