På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Innspill til Arendalsukas hovedprogram

Har du innspill til Arendalsukas hovedprogram i 2019?

Da ber vi deg skrive inn ditt forslag i skjemaet under og sende det til oss innen 1. november.

Om hovedprogrammet

Arendalsuka lager hvert år et eget hovedprogram. Målet med hovedprogrammet er å løfte opp de viktigste og mest aktuelle temaene i vårt politiske samfunn. Vi samler sterke politikere og de fremste fagfolkene, og ofte inviterer vi også internasjonale navn som kan sette temaet i et større perspektiv. Hovedprogrammet foregår hovedsakelig i storsalen i Arendal kultur- og rådhus.

Prosessen for innspill

Vi inviterer organisasjoner, virksomheter, politikere, media og enkeltpersoner til å komme med forslag til aktuelle tema, deltakere og opplegg i en debatt. Dette kan dere gjøre på to måter:

  • gi innspill til tema/deltakere for en debatt
  • ønske å være samarbeidspartner i hovedprogrammet og komme med forslag til tema/opplegg for en debatt

Hva betyr det å være samarbeidspartner?
Som samarbeidspartner blir dere medarrangør til et arrangement.

  • De økonomiske utgiftene til arrangementet blir delt likt på alle samarbeidspartnere i arrangementet. Et arrangement i hovedprogrammet har vanligvis en totalramme på kr. 45 000 - 75 000,-.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i det faglige innholdet.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i å skaffe foredragsholdere, debattanter og debattleder.
  • Arendalsuka står for kostnader knyttet til markedsføring av arrangementet gjennom egne kanaler, men en samarbeidspart må selv stå for markedsføringen i sine kanaler.

Frist for innspill og innsending av skjema
Fristen for å komme med innspill er 1. november 2018. Alle innspill må sendes inn ved å bruke skjemaet du finner på denne siden. 

Valg av innspill
Det kommer vanligvis inn rundt 100 ulike innspill. Dessverre har vi kun plass til 15-20. Vi oppfordrer til at flere organisasjoner/virksomheter går sammen om å komme med  felles innspill til oss. Disse vil stå noe sterkere i utvelgelsen.

Hovedprogramkomitéen har løpende møter gjennom høsten, og de som blir tatt med videre i prosessen vil få beskjed om dette før jul 2018. 

Skjema for innspill til hovedprogrammet 2019

Ved å sende inn skjemaet godkjenner du at vi behandler personopplysningene dine. Vi sletter opplysningene når hovedprogrammet for 2019 er bestemt. Les mer på siden Personopplysninger.

Jeg/vi ønsker å *
Fornavn*
Etternavn*
Organisasjon/virksomhet/parti/media som står bak forslaget*
E-post*
Telefon*
Tema*
Innhold (beskrivelse av tema, opplegg, lenke til aktuelle nettsider o.l.)*
Forslag til deltakere i debatten/arrangementet