På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Tilgjengelighet under Arendalsuka

Arendalsuka er en politisk møteplass som skal være åpen for alle. Vårt mål er at alle skal kunne få delta på vårt politiske dansegulv og være med i samfunnsdebatten, samtalene og dialogen som skjer i byen under Arendalsuka.
 
Arendalsuka består av mange hundre arrangementer laget av organisasjoner, foreninger, politiske partier og virksomheter. Under uka tar arrangørene i bruk alle typer lokaler - alt fra konferansesaler til kafeer, bakgårder og båter.  Dermed vil også tilgjengeligheten til lokalene variere og være noe utfordrende. Hvis du skal på arrangementer og trenger tilrettelegging, oppfordrer vi deg å ta kontakt med arrangøren for det arrangementet du ønsker å delta på i forkant. 

Tilgjengelig hovedprogram

Alle arrangementene i hovedprogrammet skjer i lokaler som er tilrettelagt for rullestolbrukere og har teleslynge. Mange av hovedarrangementene blir også tegnspråktolket. 

Arrangørenes ansvar for tilgjengelighet

Det er viktig for oss at vi sammen lager arrangementer og aktiviteter som er tilgjengelige for så mange som mulig. Det er arrangøren av hvert enkelt arrangement som har ansvar for tilgjengeligheten og universell utforming av deres arrangement. Vi oppfordrer alle arrangører til å sikre tilgjengeligheten rundt sitt arrangement. 

Symboler i programmet som viser tilgjengelighet

I vårt påmeldingssystem har vi symboler som viser tilgjengeligheten for arrangementet. Alle arrangører må markere inn de symbolene som er oppfylt for sitt arrangement. Disse symbolene vises i programoversikten.
 
Rullestoltilpasset lokale
Uten trapper eller med rampe for rullestolbrukere, lave dørterskler og brede dører. 
 
 
Rullestoltilpasset WC
 
 
 
 
Hørselshjelpemidler
Teleslynge eller annet teknisk utstyr benyttes. 
 
 
Tegnspråkstolkes
Arrangementet tilbyr tegnspråktolk eller teknisk utstyr som gir samme funksjon
 

Råd og tips til å lage et universelt utformet arrangement

Arendalsukas arrangementer foregår i alle byens restauranter, kafeer, utesteder og andre type lokaler. I vår oversikt over mulige arrangementssteder står det om lokalet er universell utforming der vi har fått opplysninger om det.
 
Vi oppfordrer alle arrangører og arrangørsteder til å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser i så stor grad som mulig, f.eks ved å velge lokale som er tilgjengelig for alle. Det er viktig å ha et bevisst forhold til dette og huske på at relativt små grep kan gjøre stor forskjell. Vi anbefaler å lese Bufdirs veiledning for universelt utforming av arrangementer. 

Trenger du assistanse?

  • Tolketjenesten i Agder - tolketjenester for døve, døvblinde og hørselshemmede
  • Noricom - oversettelse og tolk 
  • Rullestolramper - selges rimelig på bl.a. Biltema, eller ta kontakt med Arendalsuka

Tilgjenglighet i Arendal sentrum

Arendal kommune har laget et kart som vise hvor tilgjengelig det er å bevege seg rundt i Arendal sentrum for en som sitter i rullestol eller har nedsatt syn. Kart over tilgjengelighet i Arendal sentrum.
 
Strømkabler
Under Arendalsuka er det behov for ekstra strømtilførsler, blant annet til stands i politisk gate og de forskjellige utescenene og teltene rundt i byen. Der det er mulig, legger vi strømkabler i luften. Der vi må legge strømkabler på bakken, dekkes disse over med kjøreramper. 
 
Bil og parkering
Under Arendalsuka tilrettelegger vi egne parkeringsplasser for forflytningshemmede tett opptil sentrumsgatene. 
 
Sentrumsgatene blir tilrettelagt for gående og bilbruken blir derfor i stor grad begrenset. Vi vil imidlertid søke å finne løsninger for forflytningshemmede. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arendal kommune har et eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med nedsatt funksjonsevne. Oppgaver som rådet har er blant annet å være høringspart i politiske saker, uttale seg om og selv ta opp aktuelle saker som gjelder tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Arendalsuka samarbeider tett med rådet og bringer evt. spørsmål om tilgjengelighet under Arendalsuka inn for rådet.