På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Pasientdata må sikres – men hvordan sikrer vi tilgangen?

Arrangør
Capgemini Norge
Dag
Mandag 12/8 2019 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Castelle
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Vi står midt i en sårt tiltrengt digitalisering av det norske helsevesenet. Over lengre tid, har det vært jobbet for et mer helhetlig pasientforløp gjennom bedre samhandling mellom sykehusene, økt pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen. Tilgjengelig informasjon for helsepersonell på tvers av helseforetakene er en forutsetning for god og forsvarlige behandling. Samtidig ser vi utfordringer knyttet til å sikre helsedata for å ivareta taushetsplikt og personvern, som er viktig for innbyggernes tillit til helse- og omsorgstjenestene.Fokus for arbeidet med informasjonssikkerhet er ofte å beskytte sensitiv informasjon fra uautorisert tilgang, bruk, publisering, manipulering eller ødeleggelse. Men informasjonssikkerhet handler om mer enn personvern - både konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet må sikres, hvor alle elementene er like viktige.

 

Tilgangskontroll og sporbarhet er grunnleggende forutsteninger for å lykkes med å sikre helsedata. Novartis samarbeider med Ahus og UiO for å vurdere mulighetene for hvordan man best kan legge til rette for et beslutningsstøtteverktøy innenfor hjertesvikt basert på bruk av AI, ved å hente ut informasjon fra de elektroniske pasientjournalene. Er det i det hele tatt mulig å nyttegjøre seg slike data innenfor regelverket?

 

Capgemini inviterer til samtale for å diskutere hva som skal til for å håndtere dagens utfordringer gjennom konkrete tiltak, samarbeid og løsninger for et velfungerende system – som forbedrer pasienters situasjon, forsikrer trygg bruk blant helsepersonell og sikrer helsedata i alle ledd

Debattleder: Atle Bergfjord, Direktør for offentlig sektor og helse i Capgemini

Medvirkende
  • Christine Bergland, Administrerende Direktør, Direktoratet for e-Helse
  • Jesper Ravn, Seniorrådgiver og intensivsykepleier, Akershus Universitetssykehus
  • Lena Lundgren, Direktør offentlig sektor, Microsoft
  • Veronika Barrabes, Country Manager, Novartis
Kontaktperson
Nina Zimmer, Communication Manager, Capgemini Norge, +47 90770195, nina.zimmer@capgemini.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1402