På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Grenser i det grenseløse – debatt om ny e-lov

Hovedprogram
Arrangør
Arendalsuka og Norges institusjon for menneskerettigheter
Dag
Torsdag 15/8 2019 08:30 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Stedsbeskrivelse:
Sal 1
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

NIM inviterer til paneldebatt om forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten. Forslaget som er fremlagt aktualiserer en rekke prinsipielle spørsmål, blant annet om menneskerettighetene og avveiningen mellom frihet og sikkerhet. 

I norsk statstradisjon går det et grunnleggende skille mellom ansvarsområdene for politiet og militæret. Politiet har ansvar for håndtering av interne trusler, mens militæret har ansvar for eksterne, ytre fiender. 

Forsvarsdepartementets forslag om masseinnhenting av elektronisk kommunikasjon som passerer landegrensen, reiser spørsmål om opprettholdelsen av skillet mellom den interne politimakt og den eksterne militærmakt. 

Systemet som foreslås innført tar sikte på å samle inn informasjon om utenlandske forhold, men som konsekvens av hvordan det teknisk virker, vil det i stor utstrekning innebære at E-tjenesten lagrer kommunikasjonen fra og til, og mellom folk i Norge. Følgelig får det også konsekvenser for personer i Norge. Det berører særlig deres rett til privatliv, men også blant annet kildevernet og retten til annen fortrolig kommunikasjon. 

  • Hvorfor har vi dette skillet og hvorfor er det viktig?
  • Hvordan kan forslaget om masseinnhenting av grensekryssende kommunikasjon utfordre dette skillet, og hvilke konsekvenser har i så fall det?
  • I en digital verden der kommunikasjon og datastrømmer ikke lar seg styre av landegrenser, er det mulig å opprettholde det geografiske skillet mellom politiets og forsvarets ansvarsområder, og hvis ikke – hva er eventuelt alternativet?
     

Ordstyrer: Anine Kierulf

Medvirkende
  • Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
  • Olav Lysne, tidl. leder for Lysne II-utvalget
  • Karsten Friis, NUPI
  • Anders Romarheim, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Alexander Ottosson, Centrum för rättvisa
Kontaktperson:
Anine Kierulf, -, NiM, -, Anine.Kierulf@nhri.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
298