På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Fremtidens behandling: Innovasjon for den enkelte - utfordring for fellesskapet?

Arrangør
Takeda
Dag
Onsdag 14/8 2019 15:30 - 17:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Thon Hotel Arendal
 


Om arrangementet

I løpet av få år har forskere klart å kartlegge hele menneskets DNA og dette har igjen banet vei for persontilpasset medisin. Helsevesenet vil framover i større og større grad kunne ta hensyn til forskjeller i den enkeltes gener og andre forhold for å tilpasse behandlingen. Dette vil gjøre behandlingen mer presis og effektiv.

Etter hvert som behandlingen blir tilpasset den enkelte vil innsamling og analyse av individuelle helsedata bli stadig viktigere. Gode data vil bli en viktigere ressurs i utviklingen av legemidler og medisinsk teknologi framover. Norge har med sitt sterke offentlige helsevesen, omfattende registre og biobanker et godt utgangspunkt for å innta en ledende posisjon på dette området.

Nylig lanserte regjeringen stortingsmeldingen om helsenæringen. I meldingen understrekes viktigheten av samspillet mellom persontilpasset medisin og helsedata. Gode helsedata vil forhåpentligvis føre til utvikling av nye og mer effektive behandlingsformer. Et viktig element for å få dette til er etableringen av en Helseanalyseplattform. Plattformen skal gjøre det enklere å få tilgang til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av ulike datakilder som helseregistre, journaler og andre kilder.

Et sterkt offentlige helsevesen, omfattende registre og biobanker oppfattes med andre ord som et godt utgangspunkt for teknologisk utvikling og bedre helse. Samtidig kan man spørre seg hvor krevende vil det bli å fremskaffe gode data, og om det er utfordringer knyttet til utviklingen mot en mer persontilpasset behandling?

Takeda ønsker å invitere til en samtale i samarbeide med sentrale aktører hvor sette søkelyset rettes mot på helsedataens rolle i møte med fremtidens behandling

Program:

  • Helsedata som basis for beslutninger for grupper og individer, ved Erland Skogli, Partner, Menon Economics:
  • Hvordan gjør vi sterke, norske helsedata mer tilgjengelige?ved Marianne Braaten, Programleder, Helsedataprogrammet, Direktoratet for e-helse
  • Helsedata og Persontilpasset medisin – fantastiske muligheter og enkelte dilemmaer, debatt med paneldeltagern

Ordstyrer under arrangementet er Andreas Berg, seniorrådgiver i Rud Pedersen PA, tidligere adm.dir i MSD (Norge) AS og tidligere styreleder i LMI.

Medvirkende
  • Marianne Synnes, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Ruth Grung, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Marianne Braaten, Programleder for Helsedataprogrammet, Direktoratet for E-helse
  • Gun Peggy Knudsen, Direktør for område for helsedata og digitalisering, FHI
  • Erland Skogli, Partner, Menon Economics
  • Ketil Wideberg, Direktør, Oslo Cancer Cluster
  • Ingeborg Rossebø Borgheim, Head of Nordics, Takeda
Kontaktperson
Kristin Mesteig, Takeda, 99507736, kristin.mesteig@takeda.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1409