På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Hvordan kan lokalpolitikere bli gode eiere av den kommunale barneverntjenesten?

Arrangør
KS
Dag
Tirsdag 13/8 2019 13:45 - 15:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
No1 Sportsbar
Antall plasser i lokalet
140
 


Om arrangementet

Lokalpolitikerne må ta et klarere eierskap til barneverntjenesten. Det foreslås i utkast til ny barnevernlov. Men noen lokalpolitikere er usikre på hvilket politisk handlingsrom de har overfor barneverntjenesten. De oppfatter tjenesten som fagstyrt og vanskelig å få innblikk i. Andre lokalpolitikere har kunnskap og innsikt. Dette bruker de til å peke ut retning og ha klare ambisjoner for sitt barnevern.

Uansett om lokalpolitikerne er trygge eller usikre, har de, sammen med kommunens administrative ledelse, det overordnete ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter overfor barn og familier som trenger tiltak fra barneverntjenesten. Kommuneledelsen skal også sørge for at barneverntjenesten har nødvendige og tilstrekkelige ressurser til å løse oppgavene.

For å ivareta dette ansvaret trenger politikerne kunnskap om og innsikt i tilstanden i egen barneverntjeneste, og om kvaliteten på barneverntjenestens arbeid. I forslaget til ny barnevernlov foreslås det en årlig tilstandsrapport om barneverntjenesten til kommunestyret. Et aktivt lokalpolitisk eierskap vil bli enda mer sentralt når kommunene fra 2022 får økt faglig og finansielt ansvar for barnevernoppgavene.

KS har i flere år lagt til rette for et styrket lokalpolitisk eierskap gjennom kommunenettverk. Der har både politisk og administrativ toppledelse deltatt sammen med barnevernledere. Gjennom dette har lokalpolitikere satt barnevernet på dagsorden, og fått økt kunnskap om og engasjement for sitt barnevern.

I dette arrangementet inviterer vi lokalpolitikere, kommunens administrative ledere og barnevernledere til å drøfte hva som skal til for å få til godt lokalpolitisk eierskap i praksis.

Debattleder: Agnar Kaarbø

Medvirkende
  • Jorunn Hallaråker, statssekretær (KrF), Barne- og familiedepartementet
  • Gunn Marit Helgesen, styreleder, KS
  • Inga Bejer Engh, barneombud
  • Vilde Adolfsen, leder, Landsforeningen for barnevernsbarn
  • Lise Selnes, ordfører, Nord-Odal kommune
  • Nina Jentoft, bystyremedlem, Arendal kommune
  • Trude Andresen, rådmann, Øvre Eiker kommune
  • Jan-Erik Norder, kommunalsjef, Larvik kommune
  • Aina Isaksen, barnevernleder, Tromsø kommune
  • Bjarte Gangeskar, barnevernleder, Eid kommune
Kontaktperson
Hanne Ingerslev, Spesialrådgiver, KS, 916 46 067, Hanne.Ingerslev@ks.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1003