På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Lek eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?

Arrangør
Universitetet i Stavanger, FILIORUM Senter for barnehageforskning ved UiS
Dag
Torsdag 15/8 2019 13:00 - 14:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Oppvekst , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Lille Torungen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Hva har barns tidlige utvikling å si for senere læring?

Forskere fra FILIORUM Senter for barnehageforskning ved UiS presenterer to store forskningsprosjekt som omhandler betydningen av tidlig lek og læring; Stavangerprosjektet og Agderprosjektet. Anne Lindboe, direktør i PBL, vil lede den påfølgende debatten. Kvalitet i barnehagen er et kjernetema for FILIORUM. Mye tyder på at barnehagekvalitet er viktig for barns trivsel og utvikling her og nå, og at lek og læring i en trygg og god barnehage også er viktig for læring på skolen.

Stavangerprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Lesesenteret ved UiS og Stavanger kommune. Prosjektet har fulgt over 1000 barns utvikling fra de var 2 ½ år til de ble 10 år. Forskerne har sett på sammenhenger mellom barns språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder (2 ½ år og 4 ½ år) og lesing, skriving og regning i skolealder (2. og 5. trinn). Det planlegges nå en studie for å følge dem videre i ungdomsskolen.

Agderprosjektet er initiert av kompetansefondene på Agder og UiS. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond, og Fylkeskommunen i Aust-Agder og Vest-Agder, er viktige bidragsytere og finansiører. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Norges forskningsråd. Forskere ved UiS og UiA driver forskningsprosjektet. Hovedmålet har vært å utvikle og teste ut et lekbasert førskoleopplegg for de eldste barna i barnehagen for å sikre likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Utvikling og gjennomføring av førskoleopplegget har blitt gjort i samarbeid med barnehagelærere på Agder. Nærmere 700 barn har deltatt i forskningsprosjektet.

Rammeplanen for barnehager stadfester at «Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.» Ny norsk forskning viser oss hvor viktig tidlig lek og læring innen områder som f.eks. språk og matematikk er for barns videre læring i skolen. Likevel er ord som undervisning, læring og lekbasert læring omstridte tema i barnehagesektoren. Hvorfor er ord og begreper knyttet til læring i barnehagen så vanskelige? Og står vi i fare for å fortrenge tid og rom for barnas egen lek i barnehagen? Hvordan kan vi ta bruke ny forskning på en ansvarlig måte som både ivaretar barnas hverdag og fremtid? Dette er viktige tema for dette seminaret. Bli med og delta i debatten!

Medvirkende
  • Anne Lindboe, tidligere barneombud og adm. direktør, Private barnehagers landsforbund (PBL)
  • Elin Reikerås, professor, Stavangerprosjektet og FILIORUM, UiS
  • Ingunn Størksen, professor, Agderprosjektet-prosjektet og FILIORUM, UiS
Kontaktperson
Vibecke Lykke Olsen, Universitetet i Stavanger, 98116330
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1342