På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017.

Hvordan få utslippsfri kollektivtrafikk?

Arrangør
Kommunalbanken AS, KS
Dag
Torsdag 17/8 2017 14:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Partipolitikk
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
 


Om arrangementet

Norsk transportsektor bør i stor grad avkarboniseres hvis vi skal nå våre klimamål for 2030 og det langsiktige målet om omstilling til et lavutslippssamfunn. Samtidig bør også transportbehovet reduseres, slik at vi i større grad kan utføre våre daglige gjøremål uten bruk av motorisert transport.

Som arealmyndighet og ansvarlig for regional og lokal kollektivtrafikk har kommunesektoren en nøkkelrolle i dette arbeidet. Gjennom fortettingsstrategier, innkjøp av el-ferger og el-busser og en rekke andre tiltak har flere kommuner og fylkeskommuner levert gode eksempler på dette.

Skal vi nå våre klimamål, må det likevel gjennomføres tiltak i en helt annen skala enn hittil. Det vil kreve store investeringer i nytt materiell, ny ladeinfrastruktur og nye arealtiltak over en forholdsvis kort tidsperiode, i storbyer, mindre byer og tettsteder over hele landet.

Investeringer på et slikt nivå vil kreve et omfattende samarbeid mellom stat, kommunesektor og private aktører. Hvordan kan vi få dette samarbeidet og de nødvendige investeringer på plass?

Program

Kl.14.00 – Servering av mat

Kl. 14.10 - Velkommen ved Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken 

Kl. 14.15 - Debatt - Hvordan får vi utslippsfri kollektivtrafikk?

 • Gunn Marit Helgesen (KS)
 • Øyvind Leistad (Enova) 
 • Per Sanderud (NVE)
 • Jon-Olav Strand, KrF (Aust-Agder-Fylkeskommune)
 • Astrid Margrethe Hilde Ap, Søgne kommune

Kl. 15.05– Politiske tiltak for å realisere en utslippsfri kollektivtrafikk; Ola Elvestuen (V) og Marianne Borgen (SV)

Kl. 15.45 – Avrunding med Kristine Falkgård og Gunn Marit Helgesen

Medvirkende
 • Gunn Marit Helgesen, Styreleder, KS
 • Kristine Falkgård, Administrerende direktør, Kommunalbanken
 • Øyvind Leistad, Utviklingsdirektør, Enova
 • Ola Elvestuen, Leder Stortingets energi- og miljøkomite, Venstre
 • Per Sanderud, Vassdrags- og energidirektør, NVE
 • Astrid Margrethe Hilde, Ordfører, Søgne kommune
 • Jon-Olav Strand, Varaordfører, Aust-Agder Fylkeskommune
 • Roger Sandum, Partner, Corporate Communications
 • Marianne Borgen, Ordfører, Oslo kommune
Kontaktperson:
Julian Farner-Calvert, Senior kommunikasjonsrådgiver, Kommunalbanken AS, 92040747, jfc@kbn.org
Twitter:
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
3545