På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2018

Kunstfredag

Arrangør
Universitetet i Agder
Dag
Fredag 17/8 2018 12:00 - 16:00
Arrangementstype
Kultur/aktivitet
Tema
Kultur , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
 


Om arrangementet

Kl 12:00-12:30 “Doing it to death”

Bjørn Charles Dreyer, Ph.D kandidat og  erfaren sessionsgitarist som har deltatt på mer enn 160 utgitte album, og turnert med mange norske og internasjonale artister.

Dreyer vil presentere sitt doktorgradsprosjekt som handler om gitar og teknologi i et kreativt perspektiv, og om forandring og transformasjon i musikalsk retning. Gjennom forskjellige vinkler og med en eksplorativ tilnærming søker Dreyer etter sin personlige lyd gjennom improvisasjon og komposisjon. Dette gjør han ved å implementere lydmanipulerende verktøy og ulike strategier for utnyttelse av teknologi for å lage musikk, noe han også vil demonstrere i denne presentasjonen.

 

Kl 12:45-13:45- "Gammel musikk, samvær og fremtid."

Robin Rolhamre (MMus, PhD), Associate Professor in Classical Music.

Forskning på hvordan man spilte musikk før i tiden kan lære oss mye om hvem vi er nå og hvilken plass og funksjon klassisk musikk kan ha i samfunnet både nå og i fremtiden. Gjennom forelesingen vil Rolfhamre både spille på tidstypiske musikkinstrumenter og fortelle om sin forskning.

 

Kl 14:00-14:30- Skaff deg et fortrinn ved å ta videreutdanning!

Mads Hatlevik, rådgiver ved fakultet for kunstfag vil snakke om hvilke spennende muligheter som finnes for etter- og videreutdanning, og hvilke fortrinn dette kan gi deg i arbeidslivet.

 

Kl 14:45-15:30- Min drømmemaskin- Stimulerer til kreativitet og nytenking! Presentert av Inger Margrethe Stoveland, leder for FLUKS

"Min drømmemaskin" (My Machine) er et globalt intiativ, hvor barn og unge fra tre utdanningsnivåer samarbeider om å bygge drømmemaskiner som er funnet opp av grunnskolebarn. Fra og med

Høsten 2018 er MyMachine et poenggivende valgemne for ingeniørstudentene ved UiA Grimstad.  Emnet skal bidra til at studenten utvikler kunnskap og kompetanse på prosjektledelse og hva som kreves i de ulike stadiene i arbeidsprosessen fra idé til fungerende prototyp/maskin. Sentralt i emnet står også kreativ ideløsning, formidling til barn og unge, samt samarbeid på tvers av fagfordypninger.

MyMachine Norway administreres og ledes av Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder. Prosjektet vil også det kommende året bli finansiert av  stiftelsen Cultiva, men vil på sikt trengesamarbeidspartnere og  finansiell støtte fra blandt annet næringsliv og det offentlige.

 

Kl 15:30-16:00 Kunstsilodebatten: «Scenekunst i kontroversielle områder"

Kunstsilodebatten er en av de mest omtalte kulturdebattene på Sørlandet, og er blitt gjort til teaterstykket "For andre ting" av studenter ved UiA.

André Eiermann, førsteamanuensis i teater ved Institutt for visuelle og sceniske fag vil eksemplifisere hvordan scenekunst kan forholde seg og bidra til samfunnsmessige kontroverser, både i form av stedspesifikke arbeider i konkrete områder og i form av særskilte utforminger av teaterrommet. 

Medvirkende
  • Robin André Rolfhamre, Førsteamanuensis i klassisk musikk, m.mus., ph.d., UiA
  • Bjørn Charles Dreyer, Ph.D kandidat, UiA
  • Mads Hatlevik, Rådgiver ved fakultet for kunstfag, UiA
  • Inger Margrethe Stoveland, Leder, FLUKS
  • André Eiermann, Førsteamanuensis i teater ved Institutt for visuelle og sceniske fag, UiA
  • Marit Wergeland-Yates, Dekan, UiA
Kontaktperson
Gerd Elisabeth Pusey, Universitetet i Agder, 91789259
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
968